ผ้าป่าไทย30พฤษภาคม2553

 

ร่วมงานทอดผ้าป่าสมทบทุนใน

การก่อตั้งวัดไทยทางภาคเหนือ ของประเทศอิตาลี

ในเมืองเวโร่น่า

กำหนดการวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคมศุกร์นี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถานที่ AI PLATANI, VIA DEL LAVORO2, 37020 ARBIZZANO VERONA คณะพระสงฆ์ มี พระอาจารยอำนาจ โอภาโส พุทธสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ – พระครูพิเนตศาสนคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก และคณะสงฆ์ จัดงานรับผ้าป่า โดยการนำผ้าป่าที่จะมีการทอดเพื่อสนันสนุนการสร้างวัด ไทยครั้งนี้อย่างต่ำ จำนวนเงิน ที่ได้รวบรวมได้แล้วไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท ไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อชุมชนชาวไทยการก่อเกิดชุมชนคนไทย ครั้งนี้ และเป็นกำลังสนับสนุน อนุโมทนาในบุญการดำเนินการครั้งนี้ให้สำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี และเป็นการรับทราบในอนาคตในฐานะที่พวกเราได้อาศัยอยู่ในประเทศ อิตาลี

เวลา 10.00 สวดมนต์ไหว้พระพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 10.30 พระสงฆ์ออกรับบิณทบาตพระสงฆ์ให้พร พระสงฆ์ฉันท์ภัตตาหารญาติโยมทานอาหาร

เวลา 13.00 พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส แสดงการวาดภาพ ประกอบแสดงธรรมะระหว่างวาดภาพจะมีการประมูลภาพ ที่วาด

เวลา 14.00 ถวายผ้าป่า เพื่อเป็นทุนในการดาวน์ ที่ดินสร้างวัดไทย เวโรน่า

หลังจากนั้น เชิญสนุกกับการซื้อ อาหารอร่อย ๆ ทาน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณ สุมัทนา เกิดกูล Sumy (หญิง) 3400728093

oppure Giampaolo Carli (Paolo) 

 

Mail : veronawat@gmail.com

 

 

Unitevi all’evento meraviglioso ed aderite alla

 

Festa ถวายผ้าป่า “TAWAIPAPAA”

Il vostro aiuto servirà a creare il primo tempio nel nord d’Italia nella zona di Verona.

Vi aspettiamo

 

DOMENICA 30 MAGGIO 2010 la festa inizierà alle ore 10,00 am ,

Ristorante “AI PLATANI”, Via del Lavoro 2, 37020 ARBIZZANO (VR)

 

Saranno presenti i monaco abate Somsak dal Tempio WatPha Copenhagen Danimarca, ed il maestro monaco Amnaat dal Monastero WatPha Soonkeeo Phetchabun Thailandia ed il gruppo di monaci che sostengono questo progetto.

 

Le donazioni raccolte tramite tutti i contributi sino ad ora ricevuti assieme al vostro aiuto e con le adesioni all’associazione saranno il gesto che testimonierà l’importanza di questa opera e la volontà della sua realizzazione.

 

Tutto il gruppo dei monaci tramite la loro opera e con il sostegno del popolo Thailandese ha già raccolto una somma considerevole che unità al nostro aiuto permetterà il completamento del progetto entro breve tempo.

 

L’associazione che si chiama “Eurasia World” iniziativa della comunità Italo-Tailandese del nord est Italiano, assieme al contributo e supporto di tutte le altre associazioni presenti in Italia e all’estero, ci permetterà di mettere le prime basi solide.

Questa sarà un’opera che verrà riconosciuta nel futuro come unica in Italia , siate orgogliosi di contribuire al suo completamento.

 

Programma della Festa

 

Ore 10,00 Preghiera religiosa Buddista per crescita spirituale

.
Ore 10,30 Incontro con i monaci, benedizioni , rito donazione del cibo ai monaci, partecipazione tutti al banchetto con i monaci

 

Ore 13,00 cerimonia con il monaco maestro Amnaat dimostrazione della forza nell’unione dell’arte della pittura nello spirito Buddista , le immagini saranno disponibili con offerta libera.


Ore 14:00 Funzione ufficiale di consolidamento della raccolta di tutte le donazioni e offerte per il progetto del Tempio

Ci sarà la possibilità di degustare la deliziosa cucina Tailandese in allegria per completare la festa.

Per Informazioni contattare

คุณ สุมัทนา เกิดกูล Sumy (หญิง) 3400728093

oppure Giampaolo Carli (Paolo) 

 

Mail : veronawat@gmail.com