Watpa CPH Lock up Virus Corona-19 until 30 May.20

นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก Mette Frederiksen ประกาศขอให้สถานที่ชุมชนรวมทั้งวัด และร้านอาหารปิดจนถึึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากมียอดคนติดเชื้อโรคโรน่า-19 เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า จะไม่มีกิจกรรมทางศาสนาในวัดป๋าโคเปนเฮเกน จึงประกาศให้ทราบ โปรดรักษาระยะห่างกันประมาณ 2 เมตรเพื่อป้องกันตนเองและคนอื่นไม่ให้แพร่เชื้อโรคนี้ ขอให้มีสติ พิจารณา แก่ เจ็บ ตาย อยู่ใกล้ตัวเราทุกคน ดู รู้ เห็น อยู่กับความจริง แล้วก็วางจิตให้เป็นปกติ กรรมดีจะปกปักรักษาให้ผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ด้วยกันทุกท่านผู้จะร่วม
สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นทางราชการเดนมาร์กสั่งงดจัดงาน วันวิสาขบูชาปีนี้งดเวียนเทียน 2563
บริจาคทำบุญระหว่างนี้ สามารถทำได้บริจาคผ่านธนาคาร
บัญชี NORDEA BANK 2130-0044158787 REG. NR. 2130 KONTO NR.0044158787
สงสัยโทรสอบถามได้ที่วัด 32 94 25 22
https://www.dr.dk/…/frederiksen-til-danskerne-bliv-hjemme-i… พรสมเด็จพระสังฆราชอริยศาคตญาณ กับโรคโคโรน่า ๒๕๑๙ดูได้ที่นี้
โบสถ์เดนมาร์ก ไม่มีกิจกรรมวันหยุดอีสเตอร์ Folkekirken tænkte efter og ville ikke have særbehandling