สงกรานต์

สงกรานต์ ปีนี้ทางวัดป่าโคเปนเฮเกน จะมีการสงส์น้ำพระพุทธรูป ,

พระสงฆ์, และทำบุญวันกตัญญู อุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

วันเสาร์ที่ 13 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนนี้

ประเพณีสงกรานต์