บรรพชา

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม ร่วมบวชพระภิกษุ ธนเดช ลดดาวัลย์ เวลา 9.00 น.

ลูกสาวทั้ง 3 มีแหม่ม, น้อง M ,น้อง Air เป็นเจ้าภาพอุปสมบทคุณพ่อ

ภาพวันอุปสมยท