พระธรรมเทศนา2553

ระหว่างเข้าพรรษาปี พ.ศ. 2553 มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.45 น.

และ เปิดเรียนพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ) ทุกวันเสาร์ เวลา 12.45 น.

กัณฑ์ที่ 1 ทานบารมี วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม

กัณฑ์ที่ 2 ศีลบารมี วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม

กัณฑ์ที่ 3 เนกขัมมบารมี วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม

กัณฑ์ที่ 4 ปัญญาบารมี วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม

กัณฑ์ที่ 5 วิริยบารมี วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม

กัณฑ์ที่ 6 ขันติบารมี วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน

กัณฑ์ที่ 7 สัจจบารมี วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน

กัณฑ์ที่ 8 อธิฏฐานบารมี วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน

กัณฑ์ที่ 9 เมตตาบารมี วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน

กัณฑ์ที่ 10 อุเบกขาบารมี วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม

กัณฑ์ที่ 11มหาปวารณากถา วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม

กัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์พิเศษ พระพุทธคุณบทภควา วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม

ยอดกัณฑ์เทศน์ รวบรวมก่อตั้งวัดวิสาขะ วีโรน่า ประเทศอิตาลี

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม ทำบุญตักบาตรเทโว ออกพรรษา

พระกฐินพระราชทาน วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน