วันมาฆบูชา

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องใน
บุญประทายข้าวเปลือก(ข้าวสาร)

และบุญข้าวจี่

กำหนดการ

18 กุมภาพันธ์ 2554

  • เวลา 18.00 น.ก่อเจดีย์ข้าว
  • เวลา 18.30 น. บวชชีพราหมณ์
  •  -ฟังการอบรม
  • เวลา 19.19 น. เจริญพระพุทธมนต์
  • – ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา


19 กุมภาพันธ์ 2554

  • เวลา 05.30 น. เจริญจิตภาวนา
  • เวลา 06.30 น. ทำวัตรเช้า
  • เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า
  • เวลา 08.30 น. ฟังการอบรม
  • เวลา 10.20 น. ไหว้พระสวดมนต์
  • เวลา 10.45 น. ตักบาตร (ข้าวจี่)
  • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหาร

 

 – รับประทานอาหาร

เวลา 13.00 ร่วมถวายเจดีย์ข้าวและร่วมพิธีเวียนเทียน

เนื่องในวันมาฆะบูชา

<!–[endif]–>

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม

เพื่อถวายเป็นพุทธะบูชาเนื่องในวันมาฆะบูชาประจำปี

2554 และร่วมงานบุญมหากุศลในครั้งนี้

โดยพร้อมเพรียงกัน

ความหมายวันมาฆบูชา