วันมาฆบูชา2554

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องใน

บุญประทายข้าวเปลือก(ข้าวสาร) และบุญข้าวจี่

กำหนดการ

 

18 กุมภาพันธ์ 2554

เวลา 18.00 น.ก่อเจดีย์ข้าว

เวลา 18.30 น. บวชชีพราหมณ์

-ฟังการอบรม

เวลา 19.19 น. เจริญพระพุทธมนต์

– ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา

19 กุมภาพันธ์ 2554

เวลา 05.30 น. เจริญจิตภาวนา

เวลา 06.30 น. ทำวัตรเช้า

เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา 08.30 น. ฟังการอบรม

เวลา 10.20 น. ไหว้พระสวดมนต์

เวลา 10.45 น. ตักบาตร (ข้าวจี่)

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหาร

– รับประทานอาหาร

เวลา 13.00 ร่วมถวายเจดีย์ข้าวและร่วมพิธีเวียนเทียน

เนื่องในวันมาฆะบูชา

 

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม

เพื่อถวายเป็นพุทธะบูชาเนื่องในวันมาฆะบูชาประจำปี

2554 และร่วมงานบุญมหากุศลในครั้งนี้

โดยพร้อมเพรียงกัน