เรียนภาษา

เรียนภาษาเดนมาร์ก หรือ ภาษไทย ทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือน เวลา 12.30 น.

โดยครูอาสาวัดป่า(ครูเอราวรรณ)