พบพระสงฆ์ที่วัดวิสาขะเวโรน่า

ทางเหนือของประเทศอิตาลี มีวัดแล้ว คนไทยที่เดินทางไปประเทศอิตาลี บริเวณเมืองเวนิส

หรือ มิลาน เชิญชวนไปเยี่ยมและสนับสนุนการสร้างวัดของคนไทย และอิตาลี

ตลอดจนคนไทยทั่วโลก จะทำพิธีเปิดวัดวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ในวโรกาส

ปีิเฉลิมฉลองพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช 84 ปี

ลิงค์วัดวิสาขะเวโรน่า