Category: Wat Activity

 • 2566วันมาฆบูชา

  2566วันมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา 2566 ร่วมทำบุญวันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 ทางวัดป่าโคเปนเฮเกน จัดงานใส่บาตรเวียนเทียน ฉลองวันสามัคคี ระลึกถึง วันที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงพระโอวาทปาฏิโมข์ ซึ่งเป็นหลักในการประกาศศาสนธรรมให้กับชาวพุทธ ได้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติ กันมาจนปัจจุบันนี้วันเสร์ที่ 4 และ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. สวดมนต์เช้าเวลา 10.50 น. ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 12.45 น. เดินเวียนเที่ยนเวลา 13.30 น. ฟังพระธรรมเทศนาในวันมาฆบูชานั่งภาวนา เป็นการพัฒนา จิตใจ ในช่วงที่โควิด เริ่มจะ ควบคุมได้ แต่ ยังต้อง ระวังสำหรับผู้ที่ยังมีโอกาสติดต่อเชื้อนี้ได้อีก ดังนั้น ขอให้ทุกท่านป้องกันตนเอง เพื่อ ความเป็นอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยกันทุกท่าน ความหมายวันมาฆบูชาหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ความสำคัญวันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ […]

 • Makhabucha2565

  Makhabucha2565

  วันมาฆบูชา 2565 ร่วมทำบุญวันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ทางวัดป่าโคเปนเฮเกน จัดงานใส่บาตรเวียนเทียน ฉลองวันสามัคคี ระลึกถึง วันที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงพระโอวาทปาฏิโมข์ ซึ่งเป็นหลักในการประกาศศาสนธรรมให้กับชาวพุทธ ได้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติ กันมาจนปัจจุบันนี้วันเสร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. สวดมนต์เช้าเวลา 10.50 น. ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 12.45 น. เดินเวียนเที่ยนเวลา 13.30 น. ฟังพระธรรมเทศนาในวันมาฆบูชานั่งภาวนา เป็นการพัฒนา จิตใจ ในช่วงที่โควิด เริ่มจะ ควบคุมได้ แต่ ยังต้อง ระวังสำหรับผู้ที่ยังมีโอกาสติดต่อเชื้อนี้ได้อีก ดังนั้น ขอให้ทุกท่านป้องกันตนเอง เพื่อ ความเป็นอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยกันทุกท่าน ความหมายวันมาฆบูชาหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ความสำคัญวันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ […]

 • มุทิตาสักการะพระธรรมวิสุทธาจารย์

  มุทิตาสักการะพระธรรมวิสุทธาจารย์

  คณะพระสงฆ์วัดป่าโคเปนเฮเกน และญาติโยมชาวไทยในเดนมาร์ก กราบมุทิตาสักการะพระธรรมวิสทุธาจารย์ ดูภาพวันงาน

 • มุทิตาเจ้าคณะภาค

  มุทิตาเจ้าคณะภาค

  คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป และ วัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก พร้อมญาติโยม ขอน้อมถวายมุทิตาแด่พระเดชพระคุณ พระเทพเจติยาจารย์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 4-5 (ธรรมยุต) และ พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก ป.ธ.5) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)