Election in Thailand 2562

ลงทะเบียนเลือกตั้งที่วัดป่าโคเปนเฮเกนวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับผู้ที่ทำเองไม่เป็นจะมีเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกนจะให้ความสะดวกในการลงทะเบียน ให้นำบัตรประชาชนไทยมาด้วย พร้อมหนังสือเดินทาง คนไทยร่วมกันสามัคคีประเทศไทยจะได้เจริญรุ่งเรือง รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ที่นี้