ไม่ต้องโทรศัพท์จองวัน-เวลา ที่จะมาวัด จำนวนกี่คน มาทำบุญถวายสังฆทาน -ทำบุญอุทิศส่วนกุศล-อื่น ๆ โทร. 32 94 25 22

ปฏิทินปี 2564 พิมพ์เสร็จแล้ว
มารับได้ที่วัดฯ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวลุงยาวของคุณ Palle Fobian เสียเมือวันที่อ9 ก.ย 2564

 

สวมใส่หน้ากาก เมื่อมาวัดป่าโคเปนเฮฌกน
A well-trained mind brings happiness. - จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ขุ.ธ.๒๕/๑๙. (Dh.25/19.)
No other happiness is beyond peace. - สุขอื่นเหนือความสงบไม่มีขุ.ธ.๒๕/๔๒. (Dh.25/42.)
Among humankind, a person who has trained himself well is the best. - ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุดขุ.ธ.๒๕/๕๗ ขุ.มหา.๒๙/๒๙๑ ขุ.จู.๓๐/๗๔
To conquer yourself is the greatest victory. - ชนะตนนั่นแหละ เป็นดีขุ.ธ.๒๕/๒๙. (Dh.25/29.)