100 วัน (ศตมวาร)วันศุกร์ที่ 20 มกราคม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนๆบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตรสวรรคต
๑๐๐ วัน (ศตมวาร)วันศุกร์ที่ 20 มกราคม
เรียนเชิญชาวไทยทุกท่านทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
ทุกวันเวลา ๑๙.๐๐ น.สวดพระอภิธรรมและเสาร์ที่ 21 อาิทติย์ที่ 22 มกราคามเวลา12.45น.
และสวดมนต์เย็นและเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังทำวัตรเย็นทุกวัน เป็นเวลา ๑ ปี

งานฉลองครบรอบ 25 ปีวัดป่าโคเปนเฮเกน

ร่วมทำบุญฉลองครบรอบการก่อตั้งวัดป่าโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์กได้ระยะเวลา 25 ปี
มีพระเถระและพระธรรมทูตเดินทางมา
จากทั่วสารทิศประมาณ 65 รูป
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน

กำหนดงาน กดดูเพิ่มเติม

วันมาฆบูชาปี 2560

วันมาฆบูชาตรงกับวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์
เชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์
เวียนเทียนเสาร์ที่ 11 และ อาทิตย์ที่ 12 ปฏิบัติบูชา
วันที่พระพุทธเจ้าเมตตาต่อสรรพสัตว์โลกทั่งหลาย

งานฉลองครบรอบ 25 ปีวัดป่าโคเปนเฮเกน

ร่วมทำบุญฉลองครบรอบการก่อตั้งวัดป่าโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์กได้ระยะเวลา 25 ปี
มีพระเถระและพระธรรมทูตเดินทางมา
จากทั่วสารทิศประมาณ 65 รูป
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน

กำหนดงาน กดดูเพิ่มเติม
กิจกรรมกำลังจะมาถึง งานฉลอง 25 ปี ทำบุญมหาสังฆทานวัดป่าโคเปนเฮเกน
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 และงานวันมาฆบูชา
 • วันมาฆบูชาตรงกับวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์
  เชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์
  เวียนเทียนเสาร์ที่ 11 และ อาทิตย์ที่ 12 ปฏิบัติบูชา
  วันที่พระพุทธเจ้าเมตตาต่อสรรพสัตว์โลกทั่งหลาย
  รายละเอียด
 • งานฉลองครบรอบ 25 ปีวัดป่าโคเปนเฮเกน เชิญร่วมทำบุญฉลองครบรอบการก่อตั้งวัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กได้ระยะเวลา 25 ปี มีพระเถระและพระธรรมทูตเดินทางมา
  จากทั่วสารทิศประมาณ 65 รูป
  วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน

  กำหนดการวันงาน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร Registor Informations from Watpa Copenhagen

A well-trained mind brings happiness.

จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ขุ.ธ.๒๕/๑๙. (Dh.25/19.)
No other happiness is beyond peace.

สุขอื่นเหนือความสงบไม่มีขุ.ธ.๒๕/๔๒. (Dh.25/42.)
Among humankind, a person who has trained himself well is the best.

ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุดขุ.ธ.๒๕/๕๗ ขุ.มหา.๒๙/๒๙๑ ขุ.จู.๓๐/๗๔
To conquer yourself is the greatest victory.

ชนะตนนั่นแหละ เป็นดีขุ.ธ.๒๕/๒๙. (Dh.25/29.)