🌻🍁🌻ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม
🌾สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า และรับพรปีใหม่ 2565
พร้อมกับคณะสงฆ์วัดป่าโคเปนเฮเกน ผ่านทางออนไลน์
Facebook Live ที่เพจ watpa.copenhagen.denmarkวัด ป่า โคเปนเฮเกน
📌ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
🍁 เริ่มเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป 🍁🇩🇰🇹🇭🇩🇰
🌿🌷🌿สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นสิ่งดีๆ ให้ชีวิต การสวดมนต์ เปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะขณะนั้นผู้ สวด มีกาย วาจา มีใจที่แน่วแน่ มีความรู้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า เท่ากับได้เข้าเฝ้าพระองค์ ด้วยการปฏิบัติบูชา พร้อมทั้งยังมีจิตที่เป็นสมาธิและให้เกิดปัญญา รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเสริมสิริมงคลให้ชีวิต🙏🏻🙏🏻

🙏🏽🙏🏽

สวดมนต์ข้ามปี FaceBook Online เวลา 21.00 น.คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่ต้องมาวัด สวดพร้อมกันที่บ้าน กดลิ้งนี้จะเข้าได้

 

เชิญชวนมาร่วมlสวดอิติปิโส 108 จบ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางบ้านโดยใช้ FaceBook Online -Watpa.Copenhagen.Denmark เริ่มต้นแต่เวลา 21.00 น.คืนวันที่ 31 ธันยวาคม 2564 เพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ป้องกันโรคไวรัสระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปกปักษ์รักษาให้ทุกท่านมีกำลังใจ และ สามารถปฏิบัติธรรมได้ในปีนี้ ไม่ต้องมาวัดฯ ขอให้ท่านและครอบครัวปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่า และ มีพลังจิต พลังใจในการดำเนินวิธีชีวิต ต่อไป ด้วยความปรารถนาดีจาก วัดป่าโคเปนเฮเกน
A well-trained mind brings happiness. - จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ขุ.ธ.๒๕/๑๙. (Dh.25/19.)
No other happiness is beyond peace. - สุขอื่นเหนือความสงบไม่มีขุ.ธ.๒๕/๔๒. (Dh.25/42.)
Among humankind, a person who has trained himself well is the best. - ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุดขุ.ธ.๒๕/๕๗ ขุ.มหา.๒๙/๒๙๑ ขุ.จู.๓๐/๗๔
To conquer yourself is the greatest victory. - ชนะตนนั่นแหละ เป็นดีขุ.ธ.๒๕/๒๙. (Dh.25/29.)