🍁กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน🌿
📌วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
🌿เวลา ๑๙.๐๐ น. – เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน
📌วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
🌿เวลา ๑๐.๐๐ น. – สาธุชนอุบาสก อุบาสิกาพร้อมเพรียงกันที่วัด
🌿เวลา ๑๐.๒๐ น. – ไหว้พระสวดมนต์
🌿เวลา ๑๐.๔๕ น. – ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์(ตักบาตรอาหารแห้ง)
🌿เวลา ๑๑.๓๐ น. – แจกอาหารกล่องเป็นทาน
🌿เวลา ๑๒.๐๐ น. - ท่านเอกอัครราชทูตไทย นางศิริลักษณ์ นิยม พบปะชุมชนไทย-เดนมาร์ก
🌿เวลา ๑๒.๑๙ น. – เตรียมพร้อมหน้าปะรําพิธี
🌿เวลา ๑๒.๒๙ น. – พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน พระสงฆ์ให้พร เสร็จพิธี🌷🌿🌷
🌻🌾🌻ทางวัดป่าโคเปนเฮเกน ขออนุโมทนากับคณะญาติธรรมทุกท่านทุกคณะ ที่แจ้งความประสงค์ร่วมบุญกฐินเป็นเจ้าภาพรองประธาน เจ้าภาพบริวารกฐิน ธูปเทียนดอกไม้เครื่องบูชา ผ้าไตรสังฆทาน และเจ้าภาพอาหารโรงทาน เครื่องดื่มทุกท่าน🙏🏽🙏🏽

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวลุงยาวของคุณ Palle Fobian เสียเมือวันที่อ9 ก.ย 2564

 

เชิญชวนมาร่วมงานทอดพระกฐินพระราชทาน วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ตักบาตรเทโว และร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดี บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานมาถวายพระจำพรรษาถ้วนไตรมาส ในอาวาสวัดป่าโคเปนเฮเกน
A well-trained mind brings happiness. - จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ขุ.ธ.๒๕/๑๙. (Dh.25/19.)
No other happiness is beyond peace. - สุขอื่นเหนือความสงบไม่มีขุ.ธ.๒๕/๔๒. (Dh.25/42.)
Among humankind, a person who has trained himself well is the best. - ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุดขุ.ธ.๒๕/๕๗ ขุ.มหา.๒๙/๒๙๑ ขุ.จู.๓๐/๗๔
To conquer yourself is the greatest victory. - ชนะตนนั่นแหละ เป็นดีขุ.ธ.๒๕/๒๙. (Dh.25/29.)