วันเสาร์ที่ 28 ผู้มาร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 ปี พร้อมกับทำบุญวันเข้าพรรษาและหล่อเทียนเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนมีความสุขทั่วทุกท่าน