20150724_135510_HDR-012015-07-25 15.55.35

phra_somsak

เจ้าอาวาส พระครูพิเนตศาสนคุณ (สมศักดิ์ กนฺตสีโล)

 

 

ประวัติการก่อตั้งและสถานที่

คณะพระสงฆ์นำโดยพระปลัดประสงค์ ปริปุณโณ, พระปราโมทย์ รุจิธมฺโม และพระครูพิเนตศาสนคุณ (สมศักดิ์ กนฺตสีโล) ได้เดินทางเข้ามาเดนมาร์กครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ และได้รวบรวมศรัทธาชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์ก ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาตลอดจนชาวพุทธในประเทศไทยโดยมีนายสมาน หอมประเสริฐ ผู้ประสานงานได้ช่วยรวบรวมศรัทธาชาวพุทธ ทั่วสารทิศ ได้เลือกหาสถานที่เหมาะสมปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้ง วัดป่าโคเปนเกน ในปัจจุบันนี้ได้สำเร็จเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ.อาคารเลขที่ ๑๐๐ ถนนรุยเทอร์แอ เมืองดราวเอื้อ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก มีเนื้อที่ ๓,๑๐๕ ตารางเมตร ประมาณ ๒ ไร่

วัดได้ก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุขึ้นมาหลายอย่างจากสภาพเดิม โดยเฉพาะใน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ปรับปรุงอาคารให้มีลักษณะแบบทรงไทยเพื่อแสดงเอกลักษณ์ ศิลปกรรมไทย และเพื่อประโยชน์ใช้เป็นอุโบสถประกอบสังฆกรรม ของพระสงฆ์โดยการประดับช่อฟ้า ใบระกา หน้าบัน

 

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ สมเด็จพระญาณวโรดม กรรมการมหาเถรสมาคม คณะธรรมยุต และประธานกรรมการที่ปรึกษา พระธรรมทูต ไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม กรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) และพระเถรานุเถระที่มาประชุมคณะพระธรรมทูต(ธรรมยุต) ในสหภาพยุโรป ได้มาเยี่ยมวัดและชี้เขตบริเวณสถานที่ที่สามารถจะผูกพัทธสีมาเป็นอุโปสถให้พระสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมได้ตามพระพุทธานุญาต คณะกรรมการวัดและพุทธศาสนิก จึงได้วัดงานผูกพัทธสีมา สำเร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ วัดป่าโคเปนเฮเกนเป็นวัดธรรมยุตวัดแรกในทวีปยุโรปที่มีพระอุโบสถตามพระพุทธานุญาต โดยมีพระเทพวราภรณ์ และพระราชเมธาภรณ์ เป็นหัวหน้านำสวด และพระราชเมธาภรณ์ เป็นหัวหน้าในการเตรียมงาน พิธีผูกพัทธสีมาสำเร็จเมื่อเวลา 10.59 น.ของวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ฝังรากพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป มีพุทธศาสนิกชนได้บรรพชาทุกปี

วัดป่าโคเปนเฮเกน ได้รับสิทธิทางกฎหมาย ของประเทศเดนมาร์ก ในการปฏิบัติศาสนกิจ เหมือนกับศาสนาอื่นในเดนมาร์ก เช่นโบสถ์คริสต์ โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศาสนาประเทศเดนมาร์กเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ทำพิธีต่าง ๆ เหมือนกับโบสถ์คริสต์ โดยได้รับสิทธิในการจดทะเบียนสมรส ถูกต้องตามกฎหมายเดนมาร์ก มีคู่สมรสมาจดทะเบียนและประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนมาโดยตลอด

ทำหน้าที่สังฆสมาคมโดยคณะธรรมยุตในสหภาพยุโรปได้เลือก วัดป่าโคเปนเฮเกน เป็นที่ตั้งสำนักงานพระธรรมทูตคณะธรรมยุตในสหภาพยุโรป ๑ สมัย (๒ปีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕) และจัดประชุมคณะธรรมยุตในสหภาพยุโรปครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

วัดป่าโคเปนเฮเกนได้รับโปรดเกล้าพระราชทานผ้า พระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดช ฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศเดนมาร์ก เป็นทางราชการครั้งแรก ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นขวัญกำลังใจกับพระธรรมทูต ที่มาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ทางเหนือ ของทวีปยุโรป นำความปีติยินดีเป็นล้นพ้นสู่ชาวไทยในเดนมาร์กโดยทั่วกัน เป็นสายใจ จากการได้รับเมตตาจากพระเถรานุเถระ จึงเป็นขวัญกำลังใจของพสกนิกรชาวไทย ที่อยู่ต่างแดนโดยมี ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทยนายอดิศักดิ์ ภาณุพงษ์ และนายคมกฤษ วรคามิน อัคราชทูตที่ปรึกษาทำหน้าที่อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย เป็นการระลึกถึงคุณของชาติไทย และพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทย

ชาวพุทธทั้งไทย และชาวเดนมาร์กตลอดจนชาวพุทธในสหภาพยุโรปได้มาทำบุญ เยี่ยมเยียนและปฏิบัติธรรมตามโอกาสมีผู้มาถือศีล ๘ และสวดมนต์ภาวนาตามวันสำคัญต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาตลอดจนวันสำคัญของไทยผู้มาศึกษา และปฏิบัติธรรมสามารถพักค้างคืนได้ที่วัดได้โดยแยกห้องระหว่างชาย และหญิง สามารถค้างคืนได้ไม่เกินครั้งละ ๓ ถึง ๗ วัน

ภูมิอากาศของประเทศเดนมาร์ก และประวัติศาสตร์

เดนมาร์กตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปยุโรป ระหว่างทะเลเหนือ และทะเลบอลติก อยู่ใต้สุดของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย(นอร์เวย์, สวีเดน,ฟินแลนด์และเดนมาร์ก) ลักษณะเป็นแหลมของทวีปยุโปรเหนือ มีเกาะเล็ก ๆ ประมาณ 406 เกาะ เมื่องหลวงชื่อ โคเปนเฮเกนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มสแกนดิเนเวีย อยู่บนเกาะซีแลนด์มีพื้นที่ 44,000 ตารางกิโลเมตร / 17,000 ตรางไมล์ โคเปนเฮเกนได้ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ 1167 และเป็นเมืองหลวงตั้งแต่ปี 1417 เป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของโลกมีการปกครองแบบราชวงศ์ มีพระราชินีชื่อมาร์กาเร็ตเธอร์ที่ 2 ประชากร5.3ล้านคนประมาณ 7 เปอร์เซ็นเป็นคนต่างชาติ คนอยู่เมืองหลวงโคเปนเฮเกน 1.7 ล้านคน อากาศมี 4 ฤดู อากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูหนาว ฤดูร้อนอยู่ในเดือนกรกฏาคม ร้อนมากที่สุดประมาณ 20 องศาเซ็นติเกรด ฤดูหนาวมากที่สุดเดือนกุมภาพันธ์ เฉลี่ย 0 องศาเซ็นติเกรดมีหิมะตกทุกปี ๆ ที่ผ่านมาหิมะตกสูงที่สุดประมาณ 12 นิ้ว ภาษาที่พูด ใช้ภาษาเดนนิช ซึ่งใกล้เคียงกับภาษาสวีเดน ภาษานอร์เวย์ แต่คนเดนมาร์กพูดภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส
การเมือง มีคณะรัฐบาลเดียวชื่อ.”Folketing” ประกอบด้วย สมาชิก 179 คน ปัจจุบันพรรคอิสระ(ซ้าย) เป็นรัฐบาลตั้งแต่ปีค.ศ. 2001 จะมีการเลือกตั้งอีกปีหน้าค.ศ. 2005 เดนมาร์ก เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป, สหประชาชาติ, เนโต และ สมาคมนอร์ดิก ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือคริตส์ศาสนานิกายอีแวนเจลิคอล ลูเธอร์รัน โบสถ์โปแตสแตนจะมีตามเมืองใหญ่ ๆ สอนธรรมเป็นภาษาอังกฤษอาทิตย์ละครั้ง ธงชาติ กากบาดสีขาวบนพื้นสีแดง การท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของเมืองโคเปนเฮเกน

บริเวณเศรษฐกิจ อุริซุ่น ช่วงต่อสะพานระหว่างเดนมาร์กกับสวีเดน เป็นพื้นดินที่เชื่อมยุโรปให้ถึงกับหมดเปิดใช้งานเมื่อเดือนกรกฏาคม ปี ค.ศ.2000 และเริ่มการไม่มีเส้นแยกพรหมแดนระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป วีซ่า ๑ประเทศในสหภาพยุโรปสามารถเข้าได้ทุกประเทศในสหภาพยุโรป ประเทศเดนมาร์กมีมาตรฐานการครองชีพความน่าอยู่อาศัยที่ดีเป็นอันดับ 3 ของโลก มีการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้าประเทศมาก เดินทางข้ามสะพานเชื่อมระหว่างเดนมาร์กกับสวีเดนใช้เวลาเดินทางเพียง 21 นาที

สายการบินที่เดินทางมาถึงโคเปนเฮเกน
กรุงสต๊อคโฮมสวีเดน 1 ชั่วโมง 10 นาที,
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 1 ชั่วโมง 45 นาที
มิวนิค ประเทศเยอรมนี 1 ชั่วโมง 10 นาที
แฟรงเฟริต์ ประเทศเยอรมนี 1 ชั่วโมง 35 นาที
ซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 1 ชั่วโมง 45 นาที
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 1 ชั่วโมง 45 นาที
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 1 ชั่วโมง 45 นาที
แอมเตอร์ดัม ประเทศฮอลแลนด์ 1 ชั่วโมง 25 นาที
บัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม 1 ชั่วโมง 30 นาที
กรุงโรม ประเทศอิตาลี 2 ชั่วโมง 40 นาที
แมดดริด ประเทศสเปน 3 ชั่วโมง 25 นาที
วอร์ซอร์ ประเทศโปแลนด์ 1 ชั่วโมง 20 นาที
ชิคาโก สหรัฐอเมริกา 9 ชั่วโมง 10 นาที
นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 9 ชั่วโมง 30 นาที
สนามบินดอนเมืองกรุงเทพ 10 ชั่วโมง

มีทางรถจักรยานต์เชื่อมต่อทั้งประเทศ คนนิยมขี่จักรยานต์ไปทำงาน
ราคาของเปรียบเทียบกับลอนดอน และอัมสเตอร์ดัม ราคาพอ ๆ กันเช่น
ราคากาแฟ 1 แก้ว 20 เดนนิชโครนประมาณ $3.-/Eur 3.00
แซนวิชราคา 35 เดนนิชโครนประมาณ (USD 5.00/EUR 5.00)
ขึ้นรถเมล์เข้าเมืองราคา 15 เดนนิชโครน (USD 2.00/EUR 2.00)
นั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืองจากสนามบินราคา 22.50 เดนนิชโครน(USD 3.00/EUR 3.00)
โรงแรม 3 ดาวต่อคืนประมาณ 1,100-1,500 เดนนิชโครน (USD 157-214/EUR 146-200)
โรงแรม 4 ดาวต่อคืนประมาณ 1,200-2,400 เดนนิชโครน (USD 171-343/EUR 160-320)
ของฝากเสื้อขนสัตว์ exclusive Birger Christensen , เก้าอี้ออกแบบโดย Anne Jacobsen,
เครื่องถ้วยชามของ Danica, เครื่องเงินของ Georg Jensen  ,

 

พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาปี 2555

1.พระครูพิเนตศาสนคุณ
2.พระมหาบุญยัง โกสโล
3.พระสุริยะ
4.พระศิริจันทร์ โฆสโก
5.พระมหาพิเศษ
6.พระมหายอดดอย ปญฺญาภรโณ
7.พระนวกะ (พระเปีย)
8.พระนวกะ จอนนี่่

พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาปี 2554

1.พระครูพิเนตศาสนคุณ

2.พระมหาบุญยัง โกสโล

3.พระศิริจันทร์ โฆสโก

4.พระมหายอดดอย ปญฺญาภรโณ

5.พระพีระศักดิ์ ฐิตวิโร

พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาปี 2553

1.พระครูพิเนตศาสนคุณ

2.พระสวัสดิ์ อภโย

3.พระวรัญญู ปราบพาล

4.พระมหาคำภีร์ คมฺภีโร

5.พระมหายอดดอย ปญฺญาภรโน

6.พระสิทธิชัย มณีโชติ