วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น.
(กรุณามา ก่อนเวลาสักเล็กน้อย นะคะ)
(ใส่ชุดขาว นะคะ)

พระสงฆ์วัดป่าโคเปนเฮเกน
จะมีการแนะแนว ข้อสอบธรรมทั้ง ธรรมศึกษาตรี และ โท
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

ผู้ที่สนใจจะสอบถาม และเรียนธรรมศึกษาเพื่อสอบวันที่ 26 มิถุนายน เดือนหน้า
จะมีการอบรมและชั้นเรียนธรรมศึกษาวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม เวลา 08.30 น.