วัดในทวีปยุโรปจำนวน 12 ประเทศ มี 37 วัด 17 สำนักสงฆ์/ ที่พักสงฆ์ 
2562ที่อยู่ติดต่อวัดในสหภาพยุโรป2019

ปรับปรุงแก้ไข ปี 2562
วัดในทวีปยุโรปจำนวน 12 ประเทศ มี 37 วัด 17 สำนักสงฆ์/ ที่พักสงฆ์  มี เดนมาร์ก,สวีเดน,นอร์เวย์,ฟินแลนด์,เยอรมนี,ออสเตลีย, อิตาลี, ฝรั่งเศส, ฮอลแลนด์, อังกฤษ,และประเทศเช็คโก, สโลวาเกีย ที่ตั้งสำนักงาน คณะธรรมทูตในสหภาพยุโรปปี 2554-2557 วารต่อ 2557-2560 วารต่อ 2561 – 2563 ส่งข้อความแก้ไขได้ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน ติดต่อ watpacph@gmail.com 
แบบฟอร์มพระธรรมทูต
พธต.01-02-03-04-05-06
FormBCDE

ที่ วัด/Temple ที่อยู่ /  Adreess เจ้าอวาส-ผู้ดูแล/Abbot เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์ Web/E-mail/Facebook/Telephone
1 วัดป่าโคเปนเฮเกน Watpa Copenhagen Rytterager 100, 2791 Dragøoer DENMARK 
พระครูพิเนตศาสนคุณ
www.watpacph.org
Facebooken.Watpa.Copenhagen.Denmark 
somsakdk58@gmail.com 
Tel: (+45)3294 2522 DENMARK 
ก่อตั้งเมื่อ2535/1992 ผูกพัทธสีมาแล้ว
2 วัดสันตินิวาส Wat Santinivas Almvägen 11,136 71 Haninge Sweden
พระครูประกาศพุทธิญาณ
www.watsantinivas.com
Facebooken: Watsantinivas Haninge 
watsantihaninge@hotmail.com
(+46)8776-3309 Fax(+46)8776-3359 SWEDEN 
ก่อตั้งเมื่อ2542/1999 ที่ดิน 4,520 ตรม.
3 วัดดอลลาร์น่าวนาราม Wat Dalarnavanaram Ulvshyttan 63,781 96 Börlänge SWEDEN
พระครูปลัดเอกพล พลปญฺโญ
www.watdalarna.se
wat_dalarna@hotmail.com 
Tel:(+46)2431-9580 Fax(+46)2431-9580 SWEDEN 
ก่อตั้งเมื่อ 2548 / 2005
4 วัดป่าโกเธนเบอร์ก Wat Pha Gothenburg Skändlavägen 75, 417 46 Göteborg SWEDEN
พระครูใบฏีกาพงษ์ศักดิ์ โสวโร
www.buddhasad.se
gothenburg.watpha@gmail.com
http://watphagbg.se/
FaceBook พงษ์ศักดิ์ สัตยคุณ
Tel (+46)3140-9599 SWEDEN 
พื้นที่ดิน 11,200 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ2545/2002
5 วัดพุทธอุทยาน Wat Buddha Udayana förening Lilla Håltetvägen 25, 438 93 Landvetter SWEDEN
พระครูสังฆรักษ์บุญช่วง กุสโล
http://www.watbuddhaudayana.se 
https://www.facebook.com/watbuddhaudayanasd
info@watbuddhaudayana.se
Tlf.(+46)31-945505 // +46762356634 SWEDEN
ก่อตั้งเมื่อ2548/ 2005 ORGNR:802462-3004
6 วัดสังฆบารมี Wat Sanghabaramee Tröllenäs 107, 241 92 Eslöv SWEDEN พระครูสมุห์ ศิริจันทร์ โฆสโก www.sanghabaramee.se 
Facebook Wat Sanghabaramee 
watsanghabaramee@gmail..com 
Tel: (+46)413-5452-92 Sweden 
พื้นที่ดิน 7,400 ต.ร.ม. ผูกพัทสีมา ก่อตั้งเมื่อ 2549/2006
7 วัดไทยคาสตาด Wat Thai Kralstad Spånga 313 , 65594 Karlstad SWEDEN พระมหาสิทธ์ ภาโภ รักษาการ FacebookWatThaiKarlstad/
sit2510_@hotmail.com
(46)0728303179 SWEDEN ก่อตั้งเมื่อ 2554/2013
8 วัดธรรมปทีป Wat Dhammpathip Château de Lugny, 243 rue des Marronniers, 77550 Moissy-Cramayel FRANCE
พระมหาเกรียไกร ธีรรํสิโก ป.ธ.๙
AITBF@hotmail.com
www.watthaiparis.org
www. facebook.com/thammapathip
(+33)(0)16488-9455 (+33)(0)16488-4390 France Melun 
ก่อตั้ง 2543/2000 ผูกพัทสีมา
9 วัดญาณวัฒนาราม 441,Rue De Lannoy,59100 Roubaix FRANCE
พระครูสมุท์คำปุ่น ฐิตปุญฺโญ 
watyan2009@hotmail.fr
FaceBook
(+33)3593-95893 (+33)6 20 75 01 54 
FRANCE 
พื้นที่ดิน 741 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2548/2005
10 วัดป่าอนาลโย Wat Pah Analayo Buddhistischer Verein NRW e.V. Im Boden 13, 51570 Windeck-Langenberg GERMANY
พระครูวิศิษฏ์ภาวนาวิธาน วิ.
(ชัชวาลย์ สุภทฺโท)
www.watpah-analayo.org
ming@watpah-analayo.org
FaceBook
(+49)2292-922650 Fax(+49)322-29-346-272 GERMANY 
ก่อตั้งเมื่อ 2536/1993 ผูกพัทสีมา
11 วัดภูริทัตตารม Wat Pah Puritattaram Sandfeld 12,35396 Giessen GERMANY พรครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ
(สำรอง ภทฺทิโย)
www.watgiessen.com
phrapattiyo@t-online.de
(+49)641-877-3000 GERMANY 
ก่อตั้งเมื่อ2542 / 1999
12 วัดพุทธบารมี Wat Buddhabharami TDKV e.V., Wönschenhof 11, 22045 Hamburg GERMANY
พระครูคุณสารโสภณ
www.watwbh.com
kunnasarn@hotmail.com
FaceBook.com/wbbha/
(+49)40-66977265 (+49)40-6685-3556 (+49)40-6366-5778
FAX(+49)40-66853556 GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2542/1999
13 วัดธรรมบารมี .Wat Dhammabharami Thailändischer Buddhistischer Kloster & Tempel e.V. Engelbertstr.1a, 44379 Dortmund GERMANY
พระสวัสดิ์ อภโย รักษาการ
www.watdo.de
E-mail: papa_4321@hotmail.com
FaceBook: Wat Dhammabharami Dortmund
(49) 0231-6969615, (49) 0231-6969614 
GERMANY ที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา
ก่อตั้งเมื่อ 2543/2000
14 วัดโพธิธรรม แฟร์งเฟิร์ต Wat Bobhi – Dhamm Buddhistischer Verin e.V. Melchior Str.9, 65929 Frankfurt Höchst, GERMANY
พระครูธรรมธรเบญจมินทร์ วรกิจโจ
www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail : watbo_991@hotmail.com
FaceBook.com/wat bodhi-dhamm frankfurt-höchst
(+49)69300-6768-9 Fax(+49)69300-66970 GERMANY 
ทีดิน 261 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2544/2003
15 วัดโพธิธรรม เบอร์ลิน Watpah Bodhidhamm Berlin Breitehornweg 1 A, 14089 Berlin, GERMANY
พระสุริยัน จิรวฑฺฒโน
www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail : bmn99999@yahoo.com
FaceBook
(+49)030 2363 8778 , 030-2363-2816 GERMANY 
ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010 
16 วัดพุทธเมตตาบารมี Wat Buddha-Metta-Parami Heidbergstr. 77, 28239 Bremen GERMANY
พระมหาชูชาติ ตปสีโล
www.facebook.com/Wat Buddha-Metta-Parami วัดพุทธเมตตาบารมี 
mailto:mahaple@hotmail.com 
Tel (+49) 0421-6855-5614 Germany 
ที่ดิจ 200 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010
17 วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน Tiger Temple Angel Ploen Germany Wasserwerksweg 28-28a 24222 Schwentinental OT Klausdort GERMANY พระกิติศักดิ์ เหมวณฺโณ www.tigertemple.org 
tigertemple.angel.28@gmail.com
(+49) 0431-7858-0128 (+49) 152 16969504 Germany ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011
18 วัดธรรมนิวาส Wat Dhammanivas Durenerstr.243, 52249 Eschweiler GERMANY พระสมุทร อคฺควํโส www.wat-dhammaniwasa.de
dhammaniwasa@t-online.de
(+49)2403-556-5833 GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2542/1999
19 วัดญาณสังวร เวียนนา Yarnsangvorn Vienna A-1050 Wien , Kohlgasse 41 Viena AUSTRIA
พระครูปลัดนพพร ฐิตวโร
WWW.WATYARNSANGVORN.COM
https://www.facebook.com/dhammada
dhamma.9saengdham1@yahoo.com
(+43) 1-548-8078 AUSTRIA ก่อตั้งเมื่อ 2543/2000
20 วัดญาณสังวร เวโรน่า Wat Nyanasamอara Verona Contrada Tracchi 1, 37021 Bosco Chiesanuova VR Verona ITALY.
พระครูปลัดวรัญญู ธมฺมปทีโป
www.eurasiaworldpeace.com
Facebook : Wat Nyanasamvara Verona Temple วัดญาณสังวร เวโรน่า
veronawat@gmail.com
(+39)045-6780-611  ITALY 
ที่ดิน 4,269 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011 ผูกพัทธสีมา
21 วัดโพธิธรรมทรอนแฮม Søbstadveien 60, 7088 Heimdal Trondheim NORWAY พระมหาเชาวน เขมจาโร www.watpahbodhidhammtrondheim.no
www.t-b-t.nonestleder@t-b.no
FaceBook
(+47)7284-8415 – (+47)4500-1555 (+47)4623-1000 NORWAY 
พื้นที่ดิน 994 รารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010
22 วัดสันตินิวาสนอร์เวย์Wat SantinivasnorwayRyggeveien4371580 RYGGENORWAY พระวิกรานต์ ขนฺติธโร watmoss2010@yahoo.com
FaceBook
(+47)6926-7836 (+47)6926-7836 NORWAY 
พื้นที่ดิน 4,800 ตารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010
23 วัดป่าโพธิธรรมสตาร์วังเง่อ Mostunveien 22, 4050 Sola Stavanger NORWAY
พระสังฆรักษ์พยุงศักดิ์ พลวโร
www.bodhidhamm.de
Facebok:Bodhidamm Stavanger Sola
+47-5131-346 NORWAY 
พื้นที่ดิน 966.60 ตารงเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553
24 วัดโพธิธรรม โอเวัดโพธิธรรม โอเรซุ่นด์ WatBodhi-Dhammbuddhistforening I Norge Lerstadvegen 1, Gåseid 6015 Ålesund NORWAY
พระวิไล มหาวีโร
watbodhi-dhamm.vikebukt@hotmail.com 
(+47)9951-1199 NORWAY 
พื้นที่ดิน  ก่อตั้งเมื่อ2549/2006
25 วัดโพธิธรรม ดรัมเมน นอร์เวย์ Kvernbakken 1 AB, 3427 Gullang NORWAY
พระครูธรรมธร เบญจมินทร์ วรกิจโจ รก. 
Facebook: Watpah Bodhidhamm Drammen
Email:watpahbodhidhamm-dhammen@hotmail.com . 
+47 31 02 79 95 Mobil : +47 46 55 32 85 Norway 
พื้นที่ดิน 894 ตารางเมตรก่อตั้งเมื่อ 2556/2013
26 วัดพุทธธรรมฟินแลนด์ Wat Phutta Tham Finland Vanhanunnantie 436 20660 Littoinen, Kaarina (Turku) FINLAND 
พระครูวิศาลธรรมวิเทศ
พระมหาตี๋ ปิยสีโล (ศิริจันดา)
FaceBook : WATPHUTTATHAMFINLAND
tee1966@hotmail.com 
Tel(+358) 445-066-288 (+358)443-633-244 Finland ก่อตั้งเมื่อ 2549 /2006
27 Wat Oxford Buddha Vihara The Oxford Buddha Vihara 356-358 Abingdon Road Oxford OX1 4TQ
Charity Reg.No.1099361
พระดร.คำหมาย ธมฺมสามิ

http://www.oxfordbuddhavihara.org.uk/index.html

Email: Info@oxfordbuddhavihara.org.uk
 44 (0) 1865 791 591 ENGLAND ก่อตั้งเมื่อ 2546/2003

28 วัดสันติวนาราม Watsantivanaram 108 Deanwood Drive Parkwood Gillingham ME8 9LL ENGLAND
พระธีระ ธมฺมธีโร
simonbrown_oak@hotmail.com 
Tel :0044-1634-262283 ENGLAND 
ก่อตั้งเมื่อ 2551 / 2008
29 วัดป่าเทสรังสี แฮมเชีย อังกฤษ Sea Cottage, 53 Marine Drive, Barton on Sea, Hampshire, BH25 7DZ, UK
พระมหาไมย์มิตร ปญฺญคโม
http://www.watpatesarangseeuk.org
https://www.facebook.com/WatpaTesarangseeUK/
watpa2009@googlemail.com 
+4414-2562-9396 ENGLAND ก่อตั้งเมื่อ 2552 / 2009
30 วัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์ Marktstraat 11/12, 9581AA Musslknal NATHERLAND
พระครูธรรมรัตกิจสุนทร
kunnasarn@hotmail.com watnl.com
FaceBook
(31) 599637456, (31)599652217 Netherland 
พื้นที่ดิน 3,500 ตารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ2556
31 วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาญสัมปันโน Tiger Temple,Czech Republic The Buddhist Theravada Association of the European Regon in Czech Republic Kolodeje nad luznici 70/375 01 Tyn nad Vltavou CZECH REPUBLIC
พระวสันต์ ธัญญชาติ
www.tigertemple.org Czech Republic ก่อตั้งเมื่อ 2557
32 วัดป่าอสิญาโณ Korbacher Str.661 , 34270 Schauenburg(Martinhagen) Kassel GERMANY
พระปฏิภาน รตนปญฺโญ
Nipphan31@hotmail.com
49) 1627-742961 Germany ก่อตั้งเมื่อ 2555/2012
33 วัดพุทธนานาชาติ Association Interantionale Des Bouddhistes en France 45 Rue Du Moulin de Saquet 94800 Villejuif FRANCE

 

พระมหาสุริยา ประจวบสุข

http://www.watbuddhananachatparis.org
FaceBook : วัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส

(33)0953-131502,  (33)07692-25954  France 
พื้นที่ดิน 462 ตารงเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010
Email : fixman_02@hotmail.com
34 วัดป่าสุขใจ Wat Pah Sokjai Förening Centrumvägen 28 , 834 32 Brunflo SWEDEN
พระสุนันท์ สุทันโต
E-post: watpahsokjai@gmail.com
www.facebook.com/watpahsokjai 
+46 70-6825363 (+46) 063-778829 Sweden ก่อตั้งเมื่อ2554/2012
35 วัดศรีอินทราอตุลา
Wat Sri Intra Atula
Copthorne Bank,Copthorne,
Crawley RH10 3JD,Rh10 3JD
พระสุรชัย ฐานวโร 
FaceBook: sriintraatula
E-mail: watsriintraatula@gmail.com
Tel: (+44) 13425-23852 
พื้นที่ดิน (4.5 เอเคอร์) (11.385 ไร่)
36 ที่พักสงฆ์พุทธบารมีโบคุม Hannoverstr.75, 44793 Bochum GERMANY
พระครูวรธรรมพินิต
http://www.facebook.com/WatbuddhabharamiBochum
Email: buddhabharamibochum@gmail.com
(49)15217-034995 GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2556
37 วัดป่าอนาลโย ดอร์ทมุน
Wittener Str. 177,
44149 Dortmund
พระครูสังฆ์รักษ์ หมิง
http://www.watpah-analayo.org
Facebook.com/w.analayo
E-mail: phraming@gmail.com
TELEPHONE :+4923120698868
38    
ที่ สำนักสงฆ์-ที่พักสงฆ์
วัด/Temple ที่อยู่ / Adreess เจ้าอวาส-ผู้ดูแล /Abbot
เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์ Web/E-mail/Facebook/Telephone 
1 ที่พักสงฆ์สันติธรรม WAT Templesantidham Flintvägen  11B, 90740 Umeå SWEDEN
พระเรวัติ รตนสีโล
watsantidhamumea@hotmail.com

(+46) 90-8200865 Sweden ก่อตั้งเมื่อ 2552
2 สำนักสงฆ์สมาคมประกาศสัจจะธรรมะ Wat Prakatsatjatam förening Nyforsgatan 11B 5208, 632 25 Eskilstuna SWEDEN พระกิตติศักดิ์ กัลยาโณ e-mail: thaitemple-eskilstuna@hotmail.com 
(+46) 07048-75693 Sweden ก่อตั้งเมื่อ2553
http://thaitempleeskilstuna.multiply.com/
3 ที่พักสงฆ์ประกาศพุทธคุณ Prakatbuddhakon thaiför Tågtvägen 25, 784 40 Borlänge SWEDEN
พระครูประกาศพุทธคุณ รก. 
www.watsantinivas.org watsantihaninge@hotmail.com 
(+46)0243-19888 Sweden ก่อตั้งเมื่อ
4 สำนัสงฆ์ลุดวีก้า สวีเดน Sörviks Grangärdevägen 42, 77192 Ludvika SWEDEN
พระจันที สทฺธาธิโก
Email: watludvika@gmail.com
(+46)073 901 9594 SWEDEN ก่อตั้งเมื่อ 2558/2015
FaceBookสำนักสงฆ์ เซอร์วิค ลุดวิคก้า Samnak Song Sörvik, Ludvika
5 ที่พักสงฆ์โพธิธรรม สาขาตูลูส ศฝรั่งเศส Villa les Tilleuls, 1A rue des Mesanges 31700 BEAUZELLE (Toulouse) FRANCE
พระกมล อุปหาโส
www.facebook.com/watbodhidhamm.tls/
hinabutra9@hotmail.com
(+33) 9509-19824 France ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010
6 สำนักสงฆ์โพธิธรรม โพรวองซ์ 125Chemin de Font Graissan 06250 Mougins FRANCE
พระทรงพล อตุโล
www.bodhidhamm.de 
FaceBook : watpahsokjai@gmail.com
Bodhi-DhammProvenee@hotmail.com
(33)0483-158655 Mobil:(33)6461-83853 France 
ก่อตั้งเมื่อ 2557/2014
     
7 สำนักสงฆ์ วัดมิ่งเมืองธรรมาราม 
Wat Mingmuang Thammaram FRIEDRICH-EBERT STR. 154 B ,
42117 WUPPERTAL GERMANY
พระมหายอดดอย ปัญญาภรโณ
Email:Maha_yod@hotmail.com
(+49)0151 2963 0503 GERMANY 
ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011
8 สำนักสงฆ์พุทธสุจิณโณ ศีลคุณ Wat Osnabruck Buddhische Lehren und Meditation e.V. Zum Piepenkerl 21, 49090 Osnabruck GERMANY
พระสังวาลย์ สุธีโร
Email: rsuteero@yahoo.com
49(0)5413 4728 545 (49)01521-7929829 Germany 
ก่อตั้งเมื่อ 2555/2012
https://www.facebook.com/Wat-Osnabrak 
     
9 สำนักสงฆ์ธรรมรังษี Dhammarangse Buddhistfrening Ryavaagen 20,
19163 Sollentuna Sweden
พระวีรศักดิ์ อธิกโม
mailto:dhammarangse@hotmail.com 
(46) 79 015 9251 Sweden ก่อตั้งเมื่อ 2559/2016
10 สำนักสงฆ์พุทธบารมี สตาวังเงอร์ Wat  Buddhaparami Stavanger Forening Revheimsveien 141, 4043 Hafrsfjord,  Norway.
พระสิวะ ชยเมโธ(จังจันศรี)
FB:ที่พักสงฆ์พุทธบารมีสตาวังเงอร์ Wat Buddha Parami Stavanger Norway 910
mailto:coobagheng@gmail.com
mailto:coolbagheng@gmail.com
(47) 4862-3245; (+47)9347-8428 Norway 
พื้นที่ดิน 227 ตารงเมตร(เช่า)   ก่อตั้งเมื่อ 2559/2016
 11  สำนักสงฆ์วัดป่าสุขใจ นอร์เวย์
Wat Pa Sukjai Harstad Norway
Halsebøveien 171, 
9419 Sørvik Norway.
พระสุนันท์ สุทนฺโต รก.
http://www.Facebook.com/วัดป่าแสงเหนือ นอร์เวย์
watpaskjai.no@gmail.com
(+47)9449-3828
 12   สำนักสงฆ์เมตตาบารมีดอร์ทมุน
Wat Mettaparami Dortmund TDKV.e.V
Hüttenbruchweg 98,
44265 Dortmund
Germany
พระสุยันโต อภิสุริโย
 

 

www.wbb-ha.com
FB: FaceBook : Watmettaparami Dortmund  
E-Mail : Watmettaparami@hotmail.com
Mobil: +49-0174-169 8067

13

สำนักสงฆ์ ธรรมทีป
Bornholm Tipa
Aarballevej 25,
3700 Rønne Denmark
พระสุตา ตปสีโล

Facebook: Bornholm Tipa
โทรศัพท์ +๔๕ ๙๑๗๗ ๓๘๘๙

14

สำนักสงฆ์วัดพุทธบารมีเดนมาร์ก Tingvej 18, 6780 Skærbæk
Denmark
พระขวัญชัย อนุตฺตโร

E-mail: wbh549@gmail.com
Line ID: Peter Chai

15

สำนักสงฆ์ วัดป่าธรรมชาติอานัส
ผู้ก่อตั้งพระครูประทุมสราธิคุณ
พระสุทธิชัย ขนฺติโก ดูแล
Randersvej 79,
8940 Randers SV.
Denmark

https://www.thai-buddhist-temple.com/
โทรศัพท์ +45) 9187 4630

16

สำนักสงฆ์วัดพุทธบารมีแสงธรรมบราติสลาวา สโลวาเกีย
Ladislava Derera 7,
Bratislava 831 01 Slovakia
พระสำเภา ธมฺมสโรล ดูแล

 

Facebook Wat Buddhaparami Sengdhamma ,
E mail :   – watpathai@hotmail.com
โทร +๔๒๑ ๙๐๔ ๘๓๘ ๑๙๘

17

สำนักสงฆ์ วัดป่าสิกขาราม
พระชลัต สุขิโต
Wat Pha Sigkahram
Olofströmsvägen 124
290 60 Kyrkhult  Sweden

 

ก่อตั้งวัด พ.ศ. ๒๕๖๐
Email : chalad2525@gmail.com
Tel : +46 736138223
ที่ดิน: 12ไร่  หรือ 19,200 ตารางเมตร

ปรับปรุงแก้ไข ปี 2562
วัดในทวีปยุโรปจำนวน 12 ประเทศ มี 37 วัด 17 สำนักสงฆ์/ ที่พักสงฆ์ อยู่ใน 12 ประเทศ มี เดนมาร์ก,สวีเดน,นอร์เวย์,ฟินแลนด์,เยอรมนี,ออสเตลีย, อิตาลี, ฝรั่งเศส, ฮอลแลนด์, อังกฤษ,และประเทศเช็คโก, สโลวาเกีย ที่ตั้งสำนักงาน คณะธรรมทูตในสหภาพยุโรปปี 2554-2557 วารต่อ 2557-2560 วารต่อ 2561 – 2563
 ส่งข้อความแก้ไขได้ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน ติดต่อ watpacph@gmail.com 

แบบฟอร์มพระธรรมทูต
พธต.01-02-03-04-05-06
FormBCDE