Watpa CPH Lock up Virus Corona-19 until 13 Apr.20

นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก Mette Frederiksen ประกาศขอให้สถานที่ชุมชนรวมทั้งวัด และร้านอาหารปิดจนถึึงวันที่ 13 เมษายน 2563 เนื่องจากมียอดคนติดเชื้อโรคโรน่า-19 เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า จะไม่มีกิจกรรมทางศาสนาในวัดป๋าโคเปนเฮเกน จึงประกาศให้ทราบ โปรดรักษาระยะห่างกันประมาณ 2 เมตรเพื่อป้องกันตนเองและคนอื่นไม่ให้แพร่เชื้อโรคนี้ ขอให้มีสติ พิจารณา แก่ เจ็บ ตาย อยู่ใกล้ตัวเราทุกคน ดู รู้ เห็น อยู่กับความจริง แล้วก็วางจิตให้เป็นปกติ กรรมดีจะปกปักรักษาให้ผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ด้วยกันทุกท่านผู้จะร่วม
ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น สงกรานต์จะจัดในวันที่ 19 -20 เมษายน 2563
บริจาคทำบุญระหว่างนี้ สามารถทำได้บริจาคผ่านธนาคาร
บัญชี NORDEA BANK 2130-0044158787 REG. NR. 2130 KONTO NR.0044158787
สงสัยโทรสอบถามได้ที่วัด 32 94 25 22
https://www.dr.dk/…/frederiksen-til-danskerne-bliv-hjemme-i… พรสมเด็จพระสังฆราชอริยศาคตญาณ กับโรคโคโรน่า ๒๕๑๙ดูได้ที่นี้