ภาพวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยรวรางกูร 27 ก.ค2561และวันเข้าพรรษา