ส่วนหนึ่งที่เข้าฟังการอบรมกดจุดเท้าสะท้อนอวัยวะ เพื่อลดละการสูบบุหรี่
โดอยอาจารย์ธนัท ดลอัมพรพิสุทธิ์ ผู้สนใจเข้าอบรมติดต่อสอบถามได้