เชิญชวนชาวไทย และชาวเดนมาร์ก มาร่วมงานพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
เวลา 10.00 น. เริ่มงาน
เชิญชวนเปิดโรงทานในโอกาสนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ความสามัคคีชุมชนคนไทยในประเทศเดนมาร์ก