กำหนดการวันที่ 11 มิถุนายน 25665 ลองครบรอบ 30 ปัวัดป่าโคเปนเฮเกน และ 70 ปีพระครูพิเนตศาสนคุณ
รวม 100 ปี เชิญชวนมาร่วมแสดงความยินดีในเดนมาร์ก พระเถระเดินทางมาร่วมงานจากเมืองไทย