ภาพของเย็นวันที่ 15 ตุลาคม 2559ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กคุณวิมล คิดชอบ พร้อมทั้งข้าราชการ และประชาชนไทยและเดนมาร์กมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ตอนเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ประชาชนมาร่วมบุญกุศลวันออกพรรษาพร้อมกับมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ