คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป

ปรับปรุงแก้ไข ปี 2566
วัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ในทวีปยุโรปจำนวน 12 ประเทศ มี 47 วัด 11 สำนักสงฆ์/ ที่พักสงฆ์ อยู่ใน 12 ประเทศ มี เดนมาร์ก,สวีเดน,นอร์เวย์,ฟินแลนด์,
เยอรมนี,ออสเตลีย, อิตาลี, ฝรั่งเศส, ฮอลแลนด์, อังกฤษ,และประเทศเช็คโก, สโลวาเกีย
ส่งข้อความแก้ไขได้ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน ติดต่อ watpacph@gmail.com 
ดาวโหลแบบฟอร์มได้ที่นี้ 001 พธต.01  002 พธต02- 003 พธต 03  004- พธธ 04  005 พธต 05

ที่ วัด/Temple ที่อยู่ /  Adreess เจ้าอวาส-ผู้ดูแล/Abbot เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์ Web/E-mail/Facebook/Telephone
  ประเทศเดนมาร์ก – DENMARK  
1 วัดป่าโคเปนเฮเกน Watpa Copenhagen Rytterager 100, 2791 Dragøoer DENMARK 
พระครูพิเนตศาสนคุณ
www.watpacph.org
FB.Watpa.Copenhagen.Denmark 
somsakdk58@gmail.com 
Tel: (+45)3294 2522 DENMARK 
ก่อตั้งเมื่อ2535/1992 ผูกพัทธสีมาแล้ว
2 วัดพุทธบารมีเดนมาร์ก Tingvej 18, 6780 Skærbæk
Denmark
พระครูรัตนปัญญาโกศล
E-mail: wbh549@gmail.com       
wbdk18@gmail.com
3 วัดป่าธรรมชาติอานัส
ผู้ก่อตั้งพระครูประทุมสราธิคุณ
พระสุทธิชัย ขนฺติโก
Randersvej 79,
8940 Randers SV.
Denmark
https://www.thai-buddhist-temple.com/
โทรศัพท์ +45) 9187 4630
ก่อตั้งเมื่อ 2561/2018
4 วัดป่าลอร์แลนด์
Møllevagen 3,
4891 Guldborgsund
Denmark พระมานะ ฐิตธมฺโม รก.
FaceBook : Watpa Lolland
โทรศัพท์ +45 54 13 01 00
ก่อตั้งเมื่อปี 2564 / 2021
ส.1 สำนักสงฆ์วัดป่ารีเบอะ ไทยเดนมาร์ก
Watpa Ribe Thai Dansk
Arnumvej 5 spandet,
6760 Ribe Denmark
FaceBook: Wat Thammabharami
โทรศัพท์ +45 24 81 97 17
ก่อตั้งเมื่อ  31 สิงหาคม 2563 / 2020 เปลี่ยนชือวัด ปี 2566
  ประเทศสวีเดน SWEDEN  
5 วัดสันตินิวาส Wat Santinivas Almvägen 11,
136 71 Haninge Sweden
พระครูประกาศพุทธิญาณ
www.watsantinivas.com
Facebooken: Watsantinivas Haninge 
watsantihaninge@hotmail.com
(+46)8776-3309 Fax(+46)8776-3359 SWEDEN 
ก่อตั้งเมื่อ2542/1999 ที่ดิน 4,520 ตรม.
6 วัดดอลลาร์น่าวนาราม Wat Dalarnavanaram Ulvshyttan 63,781 96 Börlänge SWEDEN
พระครูปลัดเอกพล พลปญฺโญ
www.watdalarna.se
wat_dalarna@hotmail.com 
Tel:(+46)2431-9580 Fax(+46)2431-9580 SWEDEN 
ก่อตั้งเมื่อ 2548 / 2005
7 วัดป่าโกเธนเบอร์ก Wat Pha Gothenburg Skändlavägen 75, 417 46 Göteborg SWEDEN
พระครูวิสุทธิวรกิจวิสัย
www.buddhasad.se
gothenburg.watpha@gmail.com
http://watphagbg.se/
FaceBook พงษ์ศักดิ์ สัตยคุณ
Tel (+46)3240-9599 SWEDEN 
พื้นที่ดิน 11,200 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ2545/2002
8 วัดพุทธอุทยาน Wat Buddha Udayana 
Lilla Håltetvägen 25,
438 93 Landvetter, SWEDEN
พระครูสังฆรักษ์บุญช่วง กุสโล เจนชัยภูมิ
https://www.facebook.com/khamindong61
https://www.facebook.com/watbuddhaudayanasd
kusalo99@yahoo.com   kusalo@yahoo.com
Tlf.(+46)31-945505 // +46762356634 SWEDEN
ก่อตั้งเมื่อ2548/ 2005 ORGNR:802462-3004
พื้นที่ 48,000 ตารางเมตร
9 วัดสังฆบารมี Wat Sanghabaramee Tröllenäs 107, 241 92 Eslöv SWEDEN พระครูสมุห์ ศิริจันทร์ โฆสโก www.sanghabaramee.se 
Facebook Wat Sanghabaramee 
watsanghabaramee@gmail..com 
Tel: (+46)413-5452-92 Sweden 
พื้นที่ดิน 7,400 ต.ร.ม. ผูกพัทสีมา ก่อตั้งเมื่อ 2549/2006
10 วัดไทยคาสตาด Wat Thai Kralstad Spånga 313 , 65594 Karlstad SWEDEN
พระมหาสิทธ์ ภาโภ รักษาการ
FacebookWatThaiKarlstad/
sit2510_@hotmail.com
(46)0728303179 SWEDEN ก่อตั้งเมื่อ 2554/2013
11 วัดป่าสุขใจ Wat Pah Sokjai Förening Centrumvägen 28 , 834 32 Brunflo SWEDEN
พระสุนันท์ สุทันโต
E-post: watpahsokjai@gmail.com
www.facebook.com/watpahsokjai 
+46 70-6825363 (+46) 063-778829 Sweden ก่อตั้งเมื่อ2554/2012
12 วัดป่าพุทธบูชา พระชลัต สุขิโต
Wat Pha Sigkahram
Olofströmsvägen 124
290 60 Kyrkhult  Sweden
ก่อตั้งวัด พ.ศ. ๒๕๖๐

FaceBook : วัดป่าพุทธบูชา
mailto:watpa124@gmail.com
Tel : +46 73031  3999
ที่ดิน: 12ไร่  หรือ 19,200 ตารางเมตร

13 วัดป่าเขมิโก Watpha Khemago
Postboda 112,
81595 Månkarbo
Sweden
พระชาตรี โพธิวฑฺฒโน
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓
E-mail khemagoassociation @gmail.com
Tel. +46 73201-3741
คณะสงฆ์มาเลเซีย Link United Buddhist in Malasia 
14 สำนักสงฆ์วัดเอสคิลทูน่า
 Wat Eskilstuna
Magla Brobory , 63513 Eskilstuna SWEDEN
พระกิตติศักดิ์ กัลยาโณ
ThaiTemple Eskilstuna Prakatsatjatam Förening
Face Book วัดไทย Eskilstuna
ที่ตั้งวัดแผนที่
e-mail: wateskilstuna@gmail.com 
(+46) 07048-75693 Sweden ก่อตั้งเมื่อ2553
15 วัดป่าพุทธานุสรณ์ สวีเดน Grangärdevägen 42,
 77192 Ludvika SWEDEN
พระจันที สทฺธาธิโก
FaceBook สำนักสงฆ์ ลุดวิคก้า Samnak Song Ludvika 
Email: watludvika@gmail.com
(+46)073 901 9594 SWEDEN ก่อตั้งเมื่อ 2558/2015
FaceBookสำนักสงฆ์ เซอร์วิค ลุดวิคก้า Samnak Song Sörvik, Ludvika
  ประเทศสวีเดน SWEDEN สำนักสงฆ์  
ส2 สำนักสงฆ์ประกาศสันติธรรมPrakassantidham
Lstidsgatan 21, 90655 Umeå Sweden
พระครูสีลสมาจารคุณ (เรวัต) รตสีโล
Raystone60@hotmail.com
Tel.+46 07236-91124
watsantinivas.com
ส3 สำนักสงฆ์ธรรมรังษี
Dhammarangse Buddhistfrening Ryavaagen 20,
19163 Sollentuna Sweden
พระวีรศักดิ์ อธิกโม
mailto:dhammarangse@hotmail.com 
(46) 79 015 9251 Sweden ก่อตั้งเมื่อ 2559/2016
ส4 ที่พักสงฆ์ วัดป่าธรรมรัตน์

Överlidavägen ๗,
๕๑๒ ๖๕ Mjöbäck Sweden

mailto: sananprom@gmail.com
โทร +46-070-097-5766
  วัดประเทศฝรั่งเศส France  
16 วัดธรรมปทีป Wat Dhammpathip Château de Lugny, 243 rue des Marronniers, 77550 Moissy-Cramayel FRANCE
พระมหาเกรียไกร ธีรรํสิโก ป.ธ.๙
AITBF@hotmail.com
www.watthaiparis.org
www. facebook.com/thammapathip
(+33)(0)16488-9455 (+33)(0)16488-4390 France Melun 
ก่อตั้ง 2543/2000 ผูกพัทสีมา
17 วัดญาณวัฒนาราม 441,Rue De Lannoy,59100 Roubaix FRANCE
พระครูสมุท์คำปุ่น ฐิตปุญฺโญ
khampun@hotmail.fr
FaceBook วัด วัดพุทธ
(+33)3593-95893 (+33)6 20 75 01 54 
FRANCE 
พื้นที่ดิน 741 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2548/2005
18 วัดพุทธนานาชาติ Association Interantionale Des Bouddhistes en France 45 Rue Du Moulin de Saquet 94800 Villejuif FRANCE  
พระครูสมุห์ สุริยา นรสูโร
http://www.watbuddhananachatparis.org
FB : วัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส
(33)0953-131502,  (33)07692-25954  France 
พื้นที่ดิน 462 ตารงเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010
Email : fixman_02@hotmail.com
19 วัดป่าโพธิธรรม โพรวองซ์
Watpah Bodhi Dhamm Provence
1228 Avenue du Campon
06110 Le Cannet,  FRANCE
พระเสาร์ ธมฺมปาโล
www.bodhidhamm.de 
FaceBook : watpahsokjai@gmail.com
Bodhi-DhammProvenee@hotmail.com
(33)0483-158655 Mobil:(33)6461-83853 France 
ก่อตั้งเมื่อ 2557/2014
  วัดประเทศฝรั่งเศส France
สำนักสงฆ์
 
ส5 สำนักสงฆ์โพธิธรรม สาขาตูลูส ฝรั่งเศส
Villa les Tilleuls, 1A rue des Mesanges 31700 BEAUZELLE (Toulouse) FRANCE
พระทรงพล อตุโล
www.facebook.com/bodhidham.toulouse
wattoulouse@gmail.com
(+33) 9509-19824 France ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010
  ประเทศเยอรมนี GERMANY  
20 วัดป่าอนาลโย Wat Pah Analayo Buddhistischer Verein NRW e.V. Im Boden 13, 51570 Windeck-Langenberg GERMANY
พระครูวิศิษฏ์ภาวนาวิธาน วิ.
(ชัชวาลย์ สุภทฺโท)
http://www.watpah-analayo.org/
mailto:phrachach@googlemail.com
https://web.facebook.com/w.analayo
(+49)2292-922650 Fax(+49)322-29-346-272 GERMANY 
ก่อตั้งเมื่อ 2536/1993 ผูกพัทสีมา
21 วัดป่าภูริทัตตาราม กีเซ่น
 Wat Pah Puritattaram Sandfeld 12,35396 Giessen GERMANY
พระครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ (สำรอง ภทฺทิโย)
www.watgiessen.com
phrapattiyo@t-online.de
(+49)641-877-3000 GERMANY 
ก่อตั้งเมื่อ2542 / 1999
22 วัดพุทธบารมี Wat Buddhabharami TDKV e.V., Wöschenhof 11,
22045 Hamburg GERMANY
พระครูคุณสารโสภณ
https://www.wbb-ha.com/
kunnasarn@hotmail.com
mailto:phrakhru200@yahoo.com
FaceBook.com/wbbha/
(+49)40-66977265 (+49)40-6685-3556
(+49)40-6366-5778
FAX(+49)40-66853556 GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2542/1999
23 วัดธรรมบารมี .Wat Dhammabharami Thailändischer Buddhistischer Kloster & Tempel e.V. Engelbertstr.1a, 44379 Dortmund GERMANY
พระจุลพงษ์ กนฺตวีโร รักษาการ
www.watdo.de
E-mail: otto.ut59@gmail.com
FaceBook: Wat Dhammabharami Dortmund
(49) 0231-6969615, (49) 0231-6969614 
GERMANY ที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา
ก่อตั้งเมื่อ 2543/2000
24 วัดโพธิธรรม แฟร์งเฟิร์ต Wat Bobhi – Dhamm Buddhistischer Verin e.V. Melchior Str.9, 65929 Frankfurt Höchst, GERMANY
พระครูวิเศษศาสนกิจโกศล
(เบญจมินทร์ วรกิจโจ)
www:bodhidhamm.de
E-mail : watbo_991@hotmail.com
FaceBook.com/wat bodhi-dhamm frankfurt-höchst
(+49)6930066 768-9  GERMANY 
ทีดิน 261 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2544/2003
25 วัดโพธิธรรม เบอร์ลิน Watpah Bodhidhamm Berlin Breitehornweg 1 A,
14089 Berlin, GERMANY
|พระอนุชา กุสุโม
https://www.facebook.com/watpahberlin
E-mail : bmn99999@yahoo.com, watpahbodhidhamm@hotmail.com
FaceBook
(+49)030 2363 8778 , 030-2363-2816 GERMANY 
ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010
26 วัดพุทธเมตตาบารมี Wat Buddha-Metta-Parami Wittenberger Str. 6, 28217 Bremen GERMANY
พระมหาชูชาติ ตปสีโล
www.facebook.com/Wat Buddha-Metta-Parami
วัดพุทธเมตตาบารมี
 
http://www.wbb-ha.com
FB : wbm53 mailto:mahaple@hotmail.com  watbremen@hotmail.com
Tel (+49) 0421-6855-5614 Germany 
ที่ดิน 1.600 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010
27 วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน Tiger Temple Angel Ploen Germany Wasserwerksweg 28-28a 24222 Schwentinental OT Klausdort GERMANY
พระกิติศักดิ์ เหมวณฺโณ
www.tigertemple.org 
tigertemple.angel.28@gmail.com
(+49) 0431-7858-0128 (+49) 152 16969504 Germany ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011
28 วัดธรรมนิวาส Wat Dhammanivas Durenerstr.243, 52249 Eschweiler GERMANY
พระสมุทร อคฺควํโส
www.wat-dhammaniwasa.de
dhammaniwasa@t-online.de
(+49)2403-556-5833 GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2542/1999
29 วัดป่าอสิญาโณ
Korbacher Str.661 , 34270 Schauenburg(Martinhagen) Kassel GERMANY
รก.พระครูสังฆรักษ์ พยุงศักดิ์ พลวโร
watthaikassel@gmail.com
 FaceBook:watthaikassel
49) 1627-742961 Germany
ก่อตั้งเมื่อ 2555/2012
30 วัดพุทธบารมีโบคุม
Wat Buddhabharami Bochum
Herforder Str.2, 44625 Herne GERMANY
พระครูวรธรรมพินิต
http://www.facebook.com/WatbuddhabharamiBochum
Email: buddhabharamibochum@gmail.com
(49)1521 7034 995 GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ17ก.ค. 2556/2013
31 วัดป่าอนาลโย ดอร์ทมุน
Wittener Str. 177,
44149 Dortmund
พระครูสังฆ์รักษ์ หมิง
http://www.watpah-analayo.org
Facebook.com/w.analayo
E-mail: phraming@gmail.com
TELEPHONE :+4923120698868
32 วัดพุทธสุจิณโณ ศีลคุณ Wat Osnabruck Buddhische Lehren und Meditation e.V. Lengericher Straße 10, 49170 Hagen am Teutoburger Wald GERMANY
พระสังวาลย์ สุธีโร
Email: sangwan250213@gmail.com
49(0)5413 4728 545 (49)01521-7929829 Germany 
ก่อตั้งเมื่อ 2555/2012
Face Book :phrasangwan.suteero
  ประเทศเยอรมนี GERMANY
สำนักสงฆ์
 
ส6 สำนักสงฆ์ วัดมิ่งเมืองธรรมาราม 
Wat Mingmuang Thammaram FRIEDRICH-EBERT STR. 154 B ,
42117 WUPPERTAL GERMANY
พระมหายอดดอย ปัญญาภรโณ
Email:Maha_yod@hotmail.com
(+49)0151 2963 0503 GERMANY 
ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011
ส7  สำนักสงฆ์เมตตาบารมีดอร์ทมุน
Wat Mettaparami Dortmund TDKV.e.V
Hüttenbruchweg 9B,
44265 Dortmund
Germany
พระสุยันโต อภิสุริโย
    www.wbb-ha.com
FB: FaceBook : Watmettaparami Dortmund  
E-Mail : Watmettaparami@hotmail.com
Mobil: +49-17663458641, (+49)0231 79911553
ก่อตั้งวัดเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2014/ 2557
ส8 สำนักสงฆ์ วัดพุทธเมตตามหามงคล
Wat Buddhametta Mahamongkol e.V.
Ernstgasse 41, 63667 Nidda Germany
www.wat-p.de E-mail: mrnakrop@gmail.com
FaceBook: watt.puttabenjapol
Tel.0175-4431-862
LINE ID : buddhametta2020
  ประเทศออสเตรีย AUSTRIA  
33 วัดญาณสังวร เวียนนา Yarnsangvorn Vienna A-1050 Wien , Kohlgasse 41 Viena AUSTRIA
พระครูปลัดนพพร ฐิตวโร
https://www.facebook.com/dhammada.dhamma.9/.
saengdham1@ yahoo.com.
(+43) 1-548-8078 AUSTRIA ก่อตั้งเมื่อ 2543/2000
  วัดประเทศอิตาลี ITALY  
34 วัดญาณสังวร เวโรน่า Wat Nyanasamอara Verona Contrada Tracchi 1, 37021 Bosco Chiesanuova VR Verona ITALY.
พระครูวิศิษฐศีลวิเทศ (วรัญญู ธมฺมปทีโป)
www.watnyanasamvaraverona.com
Facebook : Wat Nyanasamvara Verona Temple วัดญาณสังวร เวโรน่า
mailto:eurasiaworldpeace@gmail.com
(+39)351-6693591  ITALY 
ที่ดิน 4,269 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011 ผูกพัทธสีมา
  ประเทศนอร์เวย์ NORWAY  
35 วัดโพธิธรรมทรอนแฮม
Watpah Bodhi Dhamm Trondheim
Søbstadveien 60, 7088 Heimdal Trondheim NORWAY
พระมหาเชาวน เขมจาโร
www.watpahbodhidhammtrondheim.no
www.t-b-t.nonestleder@t-b.no
FaceBook
(+47)7284-8415 – (+47)4500-1555 (+47)4623-1000 NORWAY 
พื้นที่ดิน 994 รารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010
36 วัดสันตินิวาสนอร์เวย์
Wat Santinivasnorway
Ryggeveien 437,
1580 RYGGE, NORWAY
พระวิกรานต์ ขนฺติธโร
watmoss2010@yahoo.com
FaceBook
(+47)6926-7836 (+47)6926-7836 NORWAY 
พื้นที่ดิน 4,800 ตารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010
37 วัดป่าโพธิธรรมสตาร์วังเง่อ
Watpah Bodhi Dhamm Stavanger
Mostunveien 22, 4050 Sola Stavanger NORWAY
พระสังฆรักษ์พยุงศักดิ์ พลวโร
www.bodhidhamm.de
Facebok:Bodhidamm Stavanger Sola
+47-5131-346 NORWAY 
พื้นที่ดิน 966.60 ตารงเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553
38 วัดโพธิธรรม โอเรซุ่นด์
WatBodhi-DhammÅlesund Lerstadvegen 1, Gåseid 6015 Ålesund NORWAY
พระวิไล มหาวีโร
FaceBook : bodhi.dhammÅlesund
watbodhi-dhamm.vikebukt@hotmail.com 
Email. wat.aalesund@bodhidhamm.Org
(+47)9951-1199 NORWAY 
พื้นที่ดิน  ก่อตั้งเมื่อ2549/2006
39 วัดโพธิธรรม ดรัมเมน นอร์เวย์
Wat pah Bodhi Dhamm Drammen
Kvernbakken 1 A,
3427 Gullang NORWAY
พระครูสังฆรักษ์บุญโฮม ปุญฺญกาโม.
Facebook: Watpah Bodhidhamm Drammen
Email:watpahbodhidhamm-dhammen@hotmail.com . 
+47 31 02 79 95 Mobil : +47 46 55 32 85 Norway 
พื้นที่ดิน 894 ตารางเมตรก่อตั้งเมื่อ 2556/2013
40 วัดป่าโพธิธรรม ลาร์วิค นอร์เวย์
Wat Pah Boddhidhamm Larvik,
Skyveien 276, 3268 Larvik
พระครูวิเศษศาสนกิจโกศล (เบญจมินทร์ วรกิจโจ) รก.
FaceBook :bodhidhammlarvik@gmail.com
E-mail : watlarvik@bodhidhamm.org
Tel.+47-92908-10714
Line ID: wplarvik999
  นอร์เวย์ NORWAY สำนักสงฆ์  
ส9  สำนักสงฆ์วัดป่าสุขใจ นอร์เวย์
Wat Pa Sukjai Harstad Norway
Halsebøveien 171, 
9419 Sørvik Norway.
พระธนาวัฒน์ สีสธโร รก.
https://www.facebook.com/Wat-Pa-Sukjai-Harstad-2021-107597014985499/watpasukjai.no@gmail.com
(+47)9449-3828
ส10 สำนักสงฆ์พุทธบารมี สตาวังเงอร์ Wat  Buddhaparami Stavanger Forening Revheimsveien 141, 4043 Hafrsfjord,  Norway.
พระสิวะ ชยเมโธ(จังจันศรี)
FB:ที่พักสงฆ์พุทธบารมีสตาวังเงอร์ Wat Buddha Parami Stavanger Norway 910
mailto:coobagheng@gmail.com
mailto:coolbagheng@gmail.com
(47) 4862-3245; (+47)9347-8428 Norway 
พื้นที่ดิน 227 ตารงเมตร(เช่า)   ก่อตั้งเมื่อ 2559/2016
  ฟินแลนด์  FINLAND  
41 วัดพุทธธรรมฟินแลนด์ Wat Phutta Tham Finland Vanhanunnantie 436 20660 Littoinen, Kaarina (Turku) FINLAND 
พระครูวิศาลธรรมวิเทศ
พระมหาตี๋ ปิยสีโล (ศิริจันดา)
FaceBook : WATPHUTTATHAMFINLAND
tee1966@gmail.com 
Tel(+358) 445-066-288 (+358)443-633-244 Finland ก่อตั้งเมื่อ 2549 /2006
  สหราชอาณาจักร์ ENGLAND  
42 Wat Oxford Buddha Vihara The Oxford Buddha Vihara 356-358 Abingdon Road Oxford OX1 4TQ
Charity Reg.No.1099361
พระดร.คำหมาย ธมฺมสามิ
http://www.oxfordbuddhavihara.org.uk/index.html Email: Info@oxfordbuddhavihara.org.uk
 44 (0) 1865 791 591 ENGLAND ก่อตั้งเมื่อ 2546/2003
43 วัดสันติวนาราม Watsantivanaram 108 Deanwood Drive Parkwood Gillingham ME8 9LL ENGLAND
พระครูสังฆรักษ์บุญซี อกิญจโน
boonsee-12@hotmail.com 
Tel :0044-1634-262283 ENGLAND 
ก่อตั้งเมื่อ 2551 / 2008
44 วัดป่าเทสรังสี แฮมเชีย อังกฤษ Sea Cottage, 53 Marine Drive, Barton on Sea, Hampshire, BH25 7DZ, UK
พระมหาไมย์มิตร ปญฺญาคโม
http://www.watpatesarangseeuk.org
FaceBook Watpatesrangsee Barton on Sea
https://www.facebook.com/WatpaTesarangseeUK/
watpa2009@googlemail.com 
+4414-2562-9396 Mobil 07395308665
ENGLAND ก่อตั้งเมื่อ 2552 / 2009
45 วัดศรีอินทราอตุลา
Wat Sri Intra Atula
Copthorne Bank,Copthorne,
Crawley RH10 3JD,Rh10 3JD
พระครูอรรคธรรมานุศาสน์(นิคม)
FaceBook: sriintraatula
E-mail: watsriintraatula@gmail.com
Tel: (+44) 13425-23852 
พื้นที่ดิน (4.5 เอเคอร์) (11.385 ไร่)
  เนเธอร์แลนด์ NATHERLAND  
46 วัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์
St.Wat Buddha Parami
Thai-Naderland Culture
Marktstraat 11–13,
9581AA Musselkanaal NEDERLAND
พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร
mailto:watbuddhap@gmail.com  watnl.com
FaceBookwat Buddha parami nederland
(31) 599637456, (31)599652217 Netherland 
พื้นที่ดิน 5.083 ตารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2556 / 2013
  เช็คโก CZECH REPUBLIC  
47 วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาญสัมปันโน Tiger Temple,Czech Republic The Buddhist Theravada Association of the European Regon in Czech Republic Kolodeje nad luznici 70/375 01 Tyn nad Vltavou CZECH REPUBLIC www.tigertemple.org Czech Republic ก่อตั้งเมื่อ 2557
  สโลวาเกีย  SLOVAKIA  
ส11 สำนักสงฆ์วัดพุทธบารมีแสงธรรมบราติสลาวา สโลวาเกีย
Ladislava Derera 7,
Bratislava 831 01 Slovakia
พระสำเภา ธมฺมสโรล ดูแล
Facebook Wat Buddhaparami Sengdhamma ,
E mail :   – watpathai@hotmail.com
โทร +๔๒๑ ๙๐๔ ๘๓๘ ๑๙๘
     

ปรับปรุงแก้ไข ปี 2566
วัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ในทวีปยุโรปจำนวน 12 ประเทศ มี 47วัด 11สำนักสงฆ์/ ที่พักสงฆ์ อยู่ใน 12 ประเทศ มี เดนมาร์ก,สวีเดน,นอร์เวย์,ฟินแลนด์,เยอรมนี,ออสเตลีย, อิตาลี, ฝรั่งเศส, ฮอลแลนด์, อังกฤษ,และประเทศเช็คโก,
สโลวาเกีย
ส่งข้อความแก้ไขได้ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน ติดต่อ watpacph@gmail.com 
ดาวโหลแบบฟอร์มได้ที่นี้ 001 พธต.01  002 พธต02- 003 พธต 03  004- พธธ 04  005 พธต 05