กฐินพระราชทาน14 ต.ค 2560

ขอเชิญร่วมบุญมหากุศล  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(รัชกาลที่ 10)
ณ วัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
             ด้วยวัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นที่พักใจของชาวไทยที่พำ
นักอาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์กและใกล้เคียง  และยังเป็นสถานที่เผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนถึงวิถีชีวิตของไทย ให้ต่างชาติได้รับรู้และศึกษา มาเป็นเวลา ๒๕ ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สร้างความภาคภูมิใจและความสุขใจ ให้แก่คนไทยมาโดยตลอด
      ในปีพรรษากาลนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(รัชกาลที่10) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำมาถวาย ณ วัดป่าโคเปนเฮเกน  นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง   ซึ่งจะมีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
      ดังนั้นวัดป่าโคเปนเฮเกนจึงได้แจ้งข่าวอันเป็นมงคลนี้ให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ เพื่อที่จะได้ร่วม กันทำบุญ    ตักบาตร ถวายทาน และสร้างบุญกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลกับพระองค์ท่านของเรา ด้วยการร่วมบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
      ขออำนวยพรอ้างอิงคุณพระรัตนตรัย และอำนาจของบุญกุศลและผลของคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญ ให้เป็นไปแล้วโดยชอบธรรมตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันขอจงมารวมกันเป็นมหันต
เดชานุภาพ สนับสนุนเกื้อกูล ส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญพรั่งพร้อมด้วย จตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดทั้งปฏิภาณธนสารสมบัติ  ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ.
 
*************
กำหนดการ
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   เวลา  19.00 น.
สวดมนต์ ฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา   ๑๐.๐๐  น.               สาธุชนพร้อมเพรียงกันที่วัด
เวลา   ๑๐.๒๐   น.                        ไหว้พระสวดมนต์
เวลา   ๑๐.๔๕  น.             ร่วมกันตักบาตรแด่พระสงฆ์
เวลา   ๑๒.๐๐  น.             รับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา   ๑๓.๐๙  น.             พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ถวายอดิเรก
(ถวายพร กับ พระกฐินพระราชทาน)
– พระสงฆ์ให้พร
– รับของที่ระลึก
– เสร็จพิธี