ปรับปรุงแก้ไข ปี 2565
วัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในทวีปยุโรปจำนวน 12 ประเทศ มี 43 วัด 15 สำนักสงฆ์/ ที่พักสงฆ์ อยู่ใน 12 ประเทศ มี เดนมาร์ก,สวีเดน,นอร์เวย์,ฟินแลนด์,เยอรมนี,ออสเตลีย, อิตาลี, ฝรั่งเศส, ฮอลแลนด์, อังกฤษ,และประเทศเช็คโก, สโลวาเกีย
ส่งข้อความแก้ไขได้ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน ติดต่อ watpacph@gmail.com 
แบบฟอร์มพระธรรมทูต
001 พธต.01  002 พธต02- 003 พธต 03  004- พธธ 04  005 พธต 05
Form BCDEพธต.01-02-03-04-05-06
 

ที่

วัด/Temple ที่อยู่ /  Adreess เจ้าอวาส-ผู้ดูแล/Abbot

เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์ Web/E-mail/Facebook/Telephone

 

ประเทศเดนมาร์ก – DENMARK

 

1

วัดป่าโคเปนเฮเกน Watpa Copenhagen Rytterager 100, 2791 Dragøoer DENMARK 
พระครูพิเนตศาสนคุณ

www.watpacph.org
Facebooken.Watpa.Copenhagen.Denmark 
somsakdk58@gmail.com 
Tel: (+45)3294 2522 DENMARK 
ก่อตั้งเมื่อ2535/1992 ผูกพัทธสีมาแล้ว

2

วัดพุทธบารมีเดนมาร์ก Tingvej 18, 6780 Skærbæk
Denmark
พระครูรัตนปัญญาโกศล

E-mail: wbh549@gmail.com       wbdk18@gmail.com
Line ID: Peter Chai

3

วัดป่าธรรมชาติอานัส
ผู้ก่อตั้งพระครูประทุมสราธิคุณ
พระสุทธิชัย ขนฺติโก ผู้ดูแล
Randersvej 79,
8940 Randers SV.
Denmark

https://www.thai-buddhist-temple.com/
โทรศัพท์ +45) 9187 4630
ก่อตั้งเมื่อ 2561/2018

ส.1

สำนักสงฆ์วัดป่าซุเฮาส์เอือร์
(วัดป่าลอร์แลนด์)
Møllevagen 3, 4891 Guldborgsund
Denmark พระมานะ ฐิตธมฺโม รก.

FaceBook : Watpa Lolland
โทรศัพท์ +45 54 13 01 00
ก่อตั้งเมื่อปี 2564 / 2021

ส.2

สำนักสงฆ์ไทยเดนมาร์ก
ธรรมบารมี
Thai Dansk Thammapharami
Arnumvej 5 spandet,
6760 Ribe Denmark
พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตติคุโณ รก.

FaceBook: Wat Thammabharami
โทรศัพท์ +45 24 81 97 17
ก่อตั้งเมื่อ  31 สิงหาคม 2563 / 2020

 

ประเทศสวีเดน SWEDEN

 

4

วัดสันตินิวาส Wat Santinivas Almvägen 11,136 71 Haninge Sweden
พระครูประกาศพุทธิญาณ

www.watsantinivas.com
Facebooken: Watsantinivas Haninge 
watsantihaninge@hotmail.com
(+46)8776-3309 Fax(+46)8776-3359 SWEDEN 
ก่อตั้งเมื่อ2542/1999 ที่ดิน 4,520 ตรม.

5

วัดดอลลาร์น่าวนาราม Wat Dalarnavanaram Ulvshyttan 63,781 96 Börlänge SWEDEN
พระครูปลัดเอกพล พลปญฺโญ

www.watdalarna.se
wat_dalarna@hotmail.com 
Tel:(+46)2431-9580 Fax(+46)2431-9580 SWEDEN 
ก่อตั้งเมื่อ 2548 / 2005

6

วัดป่าโกเธนเบอร์ก Wat Pha Gothenburg Skändlavägen 75, 417 46 Göteborg SWEDEN
พระครูวินัยธร พงษ์ศักดิ์ โสวโร

www.buddhasad.se
gothenburg.watpha@gmail.com
http://watphagbg.se/
FaceBook พงษ์ศักดิ์ สัตยคุณ
Tel (+46)3240-9599 SWEDEN 
พื้นที่ดิน 11,200 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ2545/2002

7

วัดพุทธอุทยาน Wat Buddha Udayana 
Lilla Håltetvägen 25,
438 93 Landvetter, SWEDEN
พระครูสังฆรักษ์บุญช่วง กุสโล เจนชัยภูมิ

https://www.facebook.com/khamindong61
https://www.facebook.com/watbuddhaudayanasd
kusalo99@yahoo.com   kusalo61@gmail.com
Tlf.(+46)31-945505 // +46762356634 SWEDEN
ก่อตั้งเมื่อ2548/ 2005 ORGNR:802462-3004
พื้นที่ 48,000 ตารางเมตร

8

วัดสังฆบารมี Wat Sanghabaramee Tröllenäs 107, 241 92 Eslöv SWEDEN พระครูสมุห์ ศิริจันทร์ โฆสโก

www.sanghabaramee.se 
Facebook Wat Sanghabaramee 
watsanghabaramee@gmail..com 
Tel: (+46)413-5452-92 Sweden 
พื้นที่ดิน 7,400 ต.ร.ม. ผูกพัทสีมา ก่อตั้งเมื่อ 2549/2006

9

วัดไทยคาสตาด Wat Thai Kralstad Spånga 313 , 65594 Karlstad SWEDEN พระมหาสิทธ์ ภาโภ รักษาการ

FacebookWatThaiKarlstad/
sit2510_@hotmail.com
(46)0728303179 SWEDEN ก่อตั้งเมื่อ 2554/2013

10

วัดป่าสุขใจ Wat Pah Sokjai Förening Centrumvägen 28 , 834 32 Brunflo SWEDEN
พระสุนันท์ สุทันโต

E-post: watpahsokjai@gmail.com
www.facebook.com/watpahsokjai 
+46 70-6825363 (+46) 063-778829 Sweden ก่อตั้งเมื่อ2554/2012

11

วัดป่าพุทธบูชา
รก.พระชลัต สุขิโต
Wat Pha Sigkahram
Olofströmsvägen 124
290 60 Kyrkhult  Sweden

ก่อตั้งวัด พ.ศ. ๒๕๖๐
mailto:watpa124@gmail.com
Tel : +46 73031  3999
ที่ดิน: 12ไร่  หรือ 19,200 ตารางเมตร

12

วัดป่าเขมิโก Watpha Khemago
Postboda 112, 81595 Månkarbo
Sweden
รก.พระชาตรี โพธิวฑฺฒโน

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓
E-mail khemagoassociation @gmail.com
Tel. +46 73201-3741
คณะสงฆ์มาเลเซีย Link United Buddhist in Malasia 

 

ประเทศสวีเดน SWEDEN สำนักสงฆ์

 

ส3

สำนักสงฆ์วัดเอสคิลทูน่า
 Wat Eskilstuna
Magla Brobory , 63513 Eskilstuna SWEDEN พระกิตติศักดิ์ กัลยาโณ

e-mail: kmuangthai2015@gmail.com 
(+46) 07048-75693 Sweden ก่อตั้งเมื่อ2553
http://

ส4

สำนักสงฆ์ประกาศสันติธรรมPrakassantidham
Lstidsgatan 21, 90655 Umeå Sweden
พระครูสีลสมาจารคุณ (เรวัต) รตสีโล

Raystone60@hotmail.com
Tel.+46 07236-91124
watsantinivas.com

ส5

สำนัสงฆ์ลุดวีก้า สวีเดน Sörviks Grangärdevägen 42, 77192 Ludvika SWEDEN
พระจันที สทฺธาธิโก

Email: watludvika@gmail.com
(+46)073 901 9594 SWEDEN ก่อตั้งเมื่อ 2558/2015
FaceBookสำนักสงฆ์ เซอร์วิค ลุดวิคก้า Samnak Song Sörvik, Ludvika

ส6

ที่พักสงฆ์ประกาศพุทธคุณ Prakatbuddhakon thaiför
Masergatan 21, 784 40 Borlänge SWEDEN
พระครูประกาศพุทธคุณ รก. 

www.watsantinivas.org watsantihaninge@hotmail.com 
(+46)0243-19888 Sweden ก่อตั้งเมื่อ

ส7

สำนักสงฆ์ธรรมรังษี Dhammarangse Buddhistfrening Ryavaagen 20,
19163 Sollentuna Sweden
พระวีรศักดิ์ อธิกโม

mailto:dhammarangse@hotmail.com 
(46) 79 015 9251 Sweden ก่อตั้งเมื่อ 2559/2016

 

วัดประเทศฝรั่งเศส France

 

13

วัดธรรมปทีป Wat Dhammpathip Château de Lugny, 243 rue des Marronniers, 77550 Moissy-Cramayel FRANCE
พระมหาเกรียไกร ธีรรํสิโก ป.ธ.๙

AITBF@hotmail.com
www.watthaiparis.org
www. facebook.com/thammapathip
(+33)(0)16488-9455 (+33)(0)16488-4390 France Melun 
ก่อตั้ง 2543/2000 ผูกพัทสีมา

14

วัดญาณวัฒนาราม 441,Rue De Lannoy,59100 Roubaix FRANCE
พระครูสมุท์คำปุ่น ฐิตปุญฺโญ 

watyan2009@hotmail.fr
FaceBook
(+33)3593-95893 (+33)6 20 75 01 54 
FRANCE 
พื้นที่ดิน 741 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2548/2005

15

วัดพุทธนานาชาติ Association Interantionale Des Bouddhistes en France 45 Rue Du Moulin de Saquet 94800 Villejuif FRANCE   พระมหาสุริยา ประจวบสุข

http://www.watbuddhananachatparis.org
FaceBook : วัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส
(33)0953-131502,  (33)07692-25954  France 
พื้นที่ดิน 462 ตารงเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010
Email : fixman_02@hotmail.com

16

วัดป่าโพธิธรรม โพรวองซ์
Watpah Bodhi Dhamm Provence
1228 Avenue du Campon
06110 Le Cannet,  FRANCE
พระครูวิเศษศาสนกิจโกศล(เบญจมินทร์ วรกิจโจ) รก.

www.bodhidhamm.de 
FaceBook : watpahsokjai@gmail.com
Bodhi-DhammProvenee@hotmail.com
(33)0483-158655 Mobil:(33)6461-83853 France 
ก่อตั้งเมื่อ 2557/2014

 

วัดประเทศฝรั่งเศส France
สำนักสงฆ์

 

ส8

สำนักสงฆ์โพธิธรรม สาขาตูลูส ศฝรั่งเศส Villa les Tilleuls, 1A rue des Mesanges 31700 BEAUZELLE (Toulouse) FRANCE
พระกมล อุปหาโส

www.facebook.com/watbodhidhamm.tls/
hinabutra9@hotmail.com
(+33) 9509-19824 France ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

 

ประเทศเยอรมนี GERMANY

 

17

วัดป่าอนาลโย Wat Pah Analayo Buddhistischer Verein NRW e.V. Im Boden 13, 51570 Windeck-Langenberg GERMANY
พระครูวิศิษฏ์ภาวนาวิธาน วิ.
(ชัชวาลย์ สุภทฺโท)

www.watpah-analayo.org
ming@watpah-analayo.org
FaceBook
(+49)2292-922650 Fax(+49)322-29-346-272 GERMANY 
ก่อตั้งเมื่อ 2536/1993 ผูกพัทสีมา

18

วัดป่าภูริทัตตารม กีเซ่น
 Wat Pah Puritattaram Sandfeld 12,35396 Giessen GERMANY
พระครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ (สำรอง ภทฺทิโย)

www.watgiessen.com
phrapattiyo@t-online.de
(+49)641-877-3000 GERMANY 
ก่อตั้งเมื่อ2542 / 1999

19

วัดพุทธบารมี Wat Buddhabharami TDKV e.V., Wöschenhof 11,
22045 Hamburg GERMANY
พระครูคุณสารโสภณ

https://www.wbb-ha.com/
kunnasarn@hotmail.com
FaceBook.com/wbbha/
(+49)40-66977265 (+49)40-6685-3556
(+49)40-6366-5778
FAX(+49)40-66853556 GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2542/1999

20

วัดธรรมบารมี .Wat Dhammabharami Thailändischer Buddhistischer Kloster & Tempel e.V. Engelbertstr.1a, 44379 Dortmund GERMANY
พระจุลพงษ์ กนฺตวีโร รักษาการ

www.watdo.de
E-mail: papa_4321@hotmail.com
FaceBook: Wat Dhammabharami Dortmund
(49) 0231-6969615, (49) 0231-6969614 
GERMANY ที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา
ก่อตั้งเมื่อ 2543/2000

21

วัดโพธิธรรม แฟร์งเฟิร์ต Wat Bobhi – Dhamm Buddhistischer Verin e.V. Melchior Str.9, 65929 Frankfurt Höchst, GERMANY
พระครูวิเศษศาสนกิจโกศล (เบญจมินทร์ วรกิจโจ)

www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail : watbo_991@hotmail.com
FaceBook.com/wat bodhi-dhamm frankfurt-höchst
(+49)6930066 768-9  GERMANY 
ทีดิน 261 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2544/2003

22

วัดโพธิธรรม เบอร์ลิน Watpah Bodhidhamm Berlin Breitehornweg 1 A, 14089 Berlin, GERMANY
พระครูวิเศษศาสนกิจโกศล (เบญจมินทร์ วรกิจโจ) รก.

www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail : bmn99999@yahoo.com
FaceBook
(+49)030 2363 8778 , 030-2363-2816 GERMANY 
ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010 

23

วัดพุทธเมตตาบารมี Wat Buddha-Metta-Parami Wittenberger Str. 6, 28217 Bremen GERMANY
พระมหาชูชาติ ตปสีโล

www.facebook.com/Wat Buddha-Metta-Parami
วัดพุทธเมตตาบารมี
 
http://www.wbb-ha.com
FaceBook : wbm53

mailto:mahaple@hotmail.com 
Tel (+49) 0421-6855-5614 Germany 
ที่ดิน 1.600 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

24

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน Tiger Temple Angel Ploen Germany Wasserwerksweg 28-28a 24222 Schwentinental OT Klausdort GERMANY พระกิติศักดิ์ เหมวณฺโณ

www.tigertemple.org 
tigertemple.angel.28@gmail.com
(+49) 0431-7858-0128 (+49) 152 16969504 Germany ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011

25

วัดธรรมนิวาส Wat Dhammanivas Durenerstr.243, 52249 Eschweiler GERMANY พระสมุทร อคฺควํโส

www.wat-dhammaniwasa.de
dhammaniwasa@t-online.de
(+49)2403-556-5833 GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2542/1999

26

วัดป่าอสิญาโณ Korbacher Str.661 , 34270 Schauenburg(Martinhagen) Kassel GERMANY
พระปฏิภาน รตนปญฺโญ

Nipphan31@hotmail.com
49) 1627-742961 Germany ก่อตั้งเมื่อ 2555/2012

27

วัดพุทธบารมีโบคุม
Wat Buddhabharami Bochum
Herforder Str.2, 44625 Herne GERMANY
พระครูวรธรรมพินิต

http://www.facebook.com/WatbuddhabharamiBochum
Email: buddhabharamibochum@gmail.com
(49)1521 7034 995 GERMANY ก่อตั้งเมื่อ17ก.ค. 2556/2013

28

วัดป่าอนาลโย ดอร์ทมุน
Wittener Str. 177,
44149 Dortmund
พระครูสังฆ์รักษ์ หมิง

http://www.watpah-analayo.org
Facebook.com/w.analayo
E-mail: phraming@gmail.com
TELEPHONE :+4923120698868

 

ประเทศเยอรมนี GERMANY
สำนักสงฆ์

 

ส9

สำนักสงฆ์ วัดมิ่งเมืองธรรมาราม 
Wat Mingmuang Thammaram FRIEDRICH-EBERT STR. 154 B ,
42117 WUPPERTAL GERMANY
พระมหายอดดอย ปัญญาภรโณ

Email:Maha_yod@hotmail.com
(+49)0151 2963 0503 GERMANY 
ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011

ส10

สำนักสงฆ์พุทธสุจิณโณ ศีลคุณ Wat Osnabruck Buddhische Lehren und Meditation e.V. Zum Piepenkerl 21, 49090 Osnabruck GERMANY
พระสังวาลย์ สุธีโร

Email: rsuteero@yahoo.com
49(0)5413 4728 545 (49)01521-7929829 Germany 
ก่อตั้งเมื่อ 2555/2012
https://www.facebook.com/Wat-Osnabrak 

ส11

 สำนักสงฆ์เมตตาบารมีดอร์ทมุน
Wat Mettaparami Dortmund TDKV.e.V
Hüttenbruchweg 9B,
44265 Dortmund
Germany
พระสุยันโต อภิสุริโย

    www.wbb-ha.com
FB: FaceBook : Watmettaparami Dortmund  
E-Mail : Watmettaparami@hotmail.com
Mobil: +49-17663458641, (+49)0231 79911553

ก่อตั้งวัดเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2014/ 2557

ส12

สำนักสงฆ์ วัดพุทธเมตตามหามงคล
Wat Buddhametta Mahamongkol
Tränkweg 7, 63699 Kefenrod Germany

www.wat-p.de E-mail: mrnakrop@gmail.com
FaceBook: วัดพุทธเมตตามหามงคล
Tel.06049-9521978
LINE ID : buddhametta2020

 

ประเทศออสเตรีย AUSTRIA

 

29

วัดญาณสังวร เวียนนา Yarnsangvorn Vienna A-1050 Wien , Kohlgasse 41 Viena AUSTRIA
พระครูปลัดนพพร ฐิตวโร

WWW.WATYARNSANGVORN.COM
https://www.facebook.com/dhammada
dhamma.9saengdham1@yahoo.com
(+43) 1-548-8078 AUSTRIA ก่อตั้งเมื่อ 2543/2000

 

วัดประเทศอิตาลี ITALY

 

30

วัดญาณสังวร เวโรน่า Wat Nyanasamอara Verona Contrada Tracchi 1, 37021 Bosco Chiesanuova VR Verona ITALY.
พระครูปลัดวรัญญู ธมฺมปทีโป

www.eurasiaworldpeace.com
Facebook : Wat Nyanasamvara Verona Temple วัดญาณสังวร เวโรน่า
veronawat@gmail.com
(+39)045-6780-611  ITALY 
ที่ดิน 4,269 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011 ผูกพัทธสีมา

 

ประเทศนอร์เวย์ NORWAY

 

31

วัดโพธิธรรมทรอนแฮม
Watpah Bodhi Dhamm Trondheim
Søbstadveien 60, 7088 Heimdal Trondheim NORWAY
พระมหาเชาวน เขมจาโร

www.watpahbodhidhammtrondheim.no
www.t-b-t.nonestleder@t-b.no
FaceBook
(+47)7284-8415 – (+47)4500-1555 (+47)4623-1000 NORWAY 
พื้นที่ดิน 994 รารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

32

วัดสันตินิวาสนอร์เวย์
Wat Santinivasnorway
Ryggeveien 437,
1580 RYGGE, NORWAY
พระวิกรานต์ ขนฺติธโร

watmoss2010@yahoo.com
FaceBook
(+47)6926-7836 (+47)6926-7836 NORWAY 
พื้นที่ดิน 4,800 ตารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

33

วัดป่าโพธิธรรมสตาร์วังเง่อ
Watpah Bodhi Dhamm Stavanger
Mostunveien 22, 4050 Sola Stavanger NORWAY
พระสังฆรักษ์พยุงศักดิ์ พลวโร

www.bodhidhamm.de
Facebok:Bodhidamm Stavanger Sola
+47-5131-346 NORWAY 
พื้นที่ดิน 966.60 ตารงเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553

34

วัดโพธิธรรม โอเรซุ่นด์
WatBodhi-DhammÅlesund Lerstadvegen 1, Gåseid 6015 Ålesund NORWAY
พระวิไล มหาวีโร

FaceBook : bodhi.dhammÅlesund
watbodhi-dhamm.vikebukt@hotmail.com 
Email. wat.aalesund@bodhidhamm.Org
(+47)9951-1199 NORWAY 
พื้นที่ดิน  ก่อตั้งเมื่อ2549/2006

35

วัดโพธิธรรม ดรัมเมน นอร์เวย์
Wat pah Bodhi Dhamm Drammen
Kvernbakken 1 A,
3427 Gullang NORWAY
พระครูสังฆรักษ์บุญโฮม ปุญฺญกาโม. 

Facebook: Watpah Bodhidhamm Drammen
Email:watpahbodhidhamm-dhammen@hotmail.com . 
+47 31 02 79 95 Mobil : +47 46 55 32 85 Norway 
พื้นที่ดิน 894 ตารางเมตรก่อตั้งเมื่อ 2556/2013

36

วัดป่าโพธิธรรม ลาร์วิค นอร์เวย์
Wat Pah Boddhidhamm Larvik,
Skyveien 276, 3268 Larvik
พระครูวิเศษศาสนกิจโกศล (เบญจมินทร์ วรกิจโจ) รก.

FaceBook :bodhidhammlarvik@gmail.com
E-mail : watlarvik@bodhidhamm.org
Tel.+47-92908-10714
Line ID: wplarvik999

 

นอร์เวย์ NORWAY สำนักสงฆ์

 

ส13

 สำนักสงฆ์วัดป่าสุขใจ นอร์เวย์
Wat Pa Sukjai Harstad Norway
Halsebøveien 171, 
9419 Sørvik Norway.
พระธนาวัฒน์ สีสธโร รก.

https://www.facebook.com/Wat-Pa-Sukjai-Harstad-2021-107597014985499/watpasukjai.no@gmail.com
(+47)9449-3828

ส14

สำนักสงฆ์พุทธบารมี สตาวังเงอร์ Wat  Buddhaparami Stavanger Forening Revheimsveien 141, 4043 Hafrsfjord,  Norway.
พระสิวะ ชยเมโธ(จังจันศรี)

FB:ที่พักสงฆ์พุทธบารมีสตาวังเงอร์ Wat Buddha Parami Stavanger Norway 910
mailto:coobagheng@gmail.com
mailto:coolbagheng@gmail.com
(47) 4862-3245; (+47)9347-8428 Norway 
พื้นที่ดิน 227 ตารงเมตร(เช่า)   ก่อตั้งเมื่อ 2559/2016

 

ฟินแลนด์  FINLAND

 

37

วัดพุทธธรรมฟินแลนด์ Wat Phutta Tham Finland Vanhanunnantie 436 20660 Littoinen, Kaarina (Turku) FINLAND 
พระครูวิศาลธรรมวิเทศ
พระมหาตี๋ ปิยสีโล (ศิริจันดา)

FaceBook : WATPHUTTATHAMFINLAND
tee1966@gmail.com 
Tel(+358) 445-066-288 (+358)443-633-244 Finland ก่อตั้งเมื่อ 2549 /2006

 

สหราชอาณาจักร์ ENGLAND

 

38

Wat Oxford Buddha Vihara The Oxford Buddha Vihara 356-358 Abingdon Road Oxford OX1 4TQ
Charity Reg.No.1099361
พระดร.คำหมาย ธมฺมสามิ

http://www.oxfordbuddhavihara.org.uk/index.html Email: Info@oxfordbuddhavihara.org.uk
 44 (0) 1865 791 591 ENGLAND ก่อตั้งเมื่อ 2546/2003

39

วัดสันติวนาราม Watsantivanaram 108 Deanwood Drive Parkwood Gillingham ME8 9LL ENGLAND
พระครูสังฆรักษ์บุญซี อกิญจโน

boonsee-12@hotmail.com 
Tel :0044-1634-262283 ENGLAND 
ก่อตั้งเมื่อ 2551 / 2008

40

วัดป่าเทสรังสี แฮมเชีย อังกฤษ Sea Cottage, 53 Marine Drive, Barton on Sea, Hampshire, BH25 7DZ, UK
พระมหาไมย์มิตร ปญฺญาคโม

http://www.watpatesarangseeuk.org
FaceBook Watpatesrangsee Barton on Sea
https://www.facebook.com/WatpaTesarangseeUK/
watpa2009@googlemail.com 
+4414-2562-9396 Mobil 07395308665
ENGLAND ก่อตั้งเมื่อ 2552 / 2009

41

วัดศรีอินทราอตุลา
Wat Sri Intra Atula
Copthorne Bank,Copthorne,
Crawley RH10 3JD,Rh10 3JD
พระสุรชัย ฐานวโร 

FaceBook: sriintraatula
E-mail: watsriintraatula@gmail.com
Tel: (+44) 13425-23852 
พื้นที่ดิน (4.5 เอเคอร์) (11.385 ไร่)

 

เนเธอร์แลนด์ NATHERLAND

 

42

วัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์
St.Wat Buddha Parami
Thai-Naderland Culture
Marktstraat 11–13,
9581AA Musselkanaal NEDERLAND
พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร

mailto:watbuddhap@gmail.com

 watnl.com
FaceBook: wat Buddha parami nederland
(31) 599637456, (31)599652217 Netherland 
พื้นที่ดิน 5.083 ตารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2556 / 2013

 

เช็คโก CZECH REPUBLIC

 

43

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาญสัมปันโน Tiger Temple,Czech Republic The Buddhist Theravada Association of the European Regon in Czech Republic Kolodeje nad luznici 70/375 01 Tyn nad Vltavou CZECH REPUBLIC

www.tigertemple.org Czech Republic ก่อตั้งเมื่อ 2557

 

สโลวาเกีย  SLOVAKIA

 

ส15

สำนักสงฆ์วัดพุทธบารมีแสงธรรมบราติสลาวา สโลวาเกีย
Ladislava Derera 7,
Bratislava 831 01 Slovakia
พระสำเภา ธมฺมสโรล ดูแล  

Facebook Wat Buddhaparami Sengdhamma ,
E mail :   – watpathai@hotmail.com
โทร +๔๒๑ ๙๐๔ ๘๓๘ ๑๙๘

ปรับปรุงแก้ไข ปี 2563
วัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ในทวีปยุโรปจำนวน 12 ประเทศ มี 43 วัด 15 สำนักสงฆ์/ ที่พักสงฆ์ อยู่ใน 12 ประเทศ มี เดนมาร์ก,สวีเดน,นอร์เวย์,ฟินแลนด์,เยอรมนี,ออสเตลีย, อิตาลี, ฝรั่งเศส, ฮอลแลนด์, อังกฤษ,และประเทศเช็คโก, สโลวาเกีย
ส่งข้อความแก้ไขได้ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน ติดต่อ watpacph@gmail.com