ฉลองฉัตรพระปางลีลา

🍁ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบุญฉลองฉัตรพระประธานปางลีลา ณ วัดป่าโคเปนเฮเกน🌾🌷🌾
📌ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2563
🇩🇰🇹🇭กำหนดการ🇩🇰🇹🇭
10.30 น. ไหว้พระ – รับศีล
10.40 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
12.15 น. พระสงฆ์แสดงเทศน์มหาชาติ
(กัณฑ์สักกบรรพ) เสร็จพิธี
📍เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด จึงขอให้ญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมบุญได้ปฏิบัติตามระเบียบ รักษาความสะอาด เว้นระยะห่าง และสำรวมกาย วาจา ใจ 🙏🏻 🙏🏻 🙏🏻
🌾🌿🌾สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย
การสั่งสมบุญ ทำให้มีความสุข🌿🌾🌿