ถอดพระกฐินพระราชทานปี2565


🍁กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน🌿
📌วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
🌿เวลา ๑๙.๐๐ น. – เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน
📌วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
🌿เวลา ๑๐.๐๐ น. – สาธุชนอุบาสก อุบาสิกาพร้อมเพรียงกันที่วัด
🌿เวลา ๑๐.๒๐ น. – ไหว้พระสวดมนต์
🌿เวลา ๑๐.๔๕ น. – ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์(ตักบาตรอาหารแห้ง)
🌿เวลา๑๑.๓๐ น. – โรงทาน อาหาร น้ำใจคนไทย ร่วมบุญ พระศาสนา ฉลอง กษัตรย์ไทย และ ชุมชนไทยในเดนมาร์ก
🌿เวลา ๑๒.๐๐ น. – ท่านเอกอัครราชทูตไทย นางศิริลักษณ์ นิยม พบปะชุมชนไทย-เดนมาร์ก
🌿เวลา ๑๒.๑๙ น. – เตรียมพร้อมหน้าปะรําพิธีท่่านเอกอัครราชทูตไทยศิริลักษณ์ นิยม อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
🌿เวลา ๑๒.๒๙ น. – พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน พระสงฆ์ให้พร เสร็จพิธี🌷🌿🌷
– พระธรรมวิสุทธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรวรนิเวศวิหาร ถวายอดะเรก พระสฆ์ ให้พร รับของที่ระลึก เสร็จพิธี
🌻🌾🌻ทางวัดป่าโคเปนเฮเกน ขออนุโมทนากับคณะญาติธรรมทุกท่านทุกคณะ ที่แจ้งความประสงค์ร่วมบุญกฐินเป็นเจ้าภาพรองประธาน เจ้าภาพบริวารกฐิน ธูปเทียนดอกไม้เครื่องบูชา ผ้าไตรสังฆทาน และเจ้าภาพอาหารโรงทาน เครื่องดื่มทุกท่าน