พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้มาร่วมสวดพระอภิธรรม13-10-2559