พระอาจารย์ชยสาโรเทศน์วัดป่าฯ 25 มี.ค.เวลา17.30น.

วันศุกร์ี่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 17.30 น.พระอาจารย์ชยสาโร มาเทศน์ที่วัดป่าโคเปนเฮเกนรายละเอียดอ่านได้ตามนี้

Give Dhamma talk in English at Asia Hluse at Indiakaj 16, 2100 Copenhagen at 15,00 -16.00