วัดพุทธนานาชาติ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส Pagoda International des Buddhist en France
Website : http://watbuddhananachatparis.org

Facebook : วัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส ใหม่
Facebook : วัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 Facebook : วัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ก่อนปี2559

Wat-Buddhananachat-Paris
วัดพุทธนานาชาติ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
Pagoda Internationale des Buddhistes en France
Association –IBFP
45 Rue du Moulin de Saquet, 94800 Villejuif, France
Tél: (33) 09 53 13 15 02
ดูจากแผนที่Wat Paris house

Facebook :Wat Buddhananachat Paris 

Moe Facebook