คนไทยในมอลเมอล์สวีเดนทำบุญวันปีใหม่ พระอวยพรให้ทุกท่านดูภาพและเสียงจากลิ้งค์ข้างล่างนี้