สวดมนต์ข้ามปีฉลองปีใหม่2559

newyear1
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน

ร่วมปฏิบัติธรรมในกิจกรรม

ในวันที 31 ธันวาคม 25578- 1 มกราคม 2559

ณ วัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558

เวลา 18.30 น. บวชชีพราหมณ์

เวลา 19.30 น. ฟังธรรม,ปฏิบัติจิตภาวนา

-ทำวัตรสวดมนต์

เวลา 21.09 น. เจริญพระพุทธมนต์

– สวดสรรเสริญพุทธคุณ ฯ

(อิติปิโสฯ) 108 จบ

– สวดถวายพรพระ (พาหุงฯ)

เวลา 00.09 น. พิธีสวดทิพยมนต์ เพื่อความเป็น

สิริมงคลแก่ชีวิต

รับพร,ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

ฯลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2559

เวลา 05.30 น. ฟังธรรม,ปฏิบัติจิตภาวนา

– ทำวัตรมนต์

เวลา 07.00 น.ถวายภัตตาหารเช้า

– รับประทานอาหารเช้า

เวลา 10.20 น.ไหว้พระสวดมนต์แปล

ตักบาตร(อาหารแห้ง)

ถวายภัตตาหาร,สังฆทาน

รับพร,รับประทานอาหาร

เสร็จพิธี

ร่วมงานบุญในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต