🍁สวดมนต์ข้ามปี 🍁
🌾🌾ทำความดีข้าม พ.ศ.2563🌾🌾
…ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฎิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า และทำบุญต้อนรับปีใหม่ ณ วัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก…
🇩🇰🇹🇭กำหนดการ🇩🇰🇹🇭
🌿วันที่ 31 ธันวาคม 2562
19.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
21.00 น. เริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทอิติปิโส 108 จบ
🌿วันที่ 1 มกราคม 2563
10.30 น. ไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเช้า
11.00 น. ตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
11.30 น. ญาติโยมร่วมรับประทานอาหาร เสร็จพิธี
🍂สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย.
ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ นำสุขมาให้🍂
Watpa Copenhagen, Rytterager 100, Dragør, Denmark 2791
Tel.+45 32 94 25 22