สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้รับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะจัดโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ระหว่างวันที่ 8-11 ส.ค. 2565 ณ กรุงเทพฯ และ จ.เพชรบุรี จึงขอนมัสการ / เรียนรบกวนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังญาติโยมชุมชนไทยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการครับ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ thaiyouth.homecoming@admin

ดูรายละเอียด