Dhammasuksa_426
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น.
(กรุณามา ก่อนเวลาสักเล็กน้อย นะคะ)
(ใส่ชุดขาว นะคะ)

พระสงฆ์วัดป่าโคเปนเฮเกน
จะมีการแนะแนว ข้อสอบธรรมทั้ง ธรรมศึกษาตรี และ โท
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

ผู้ที่สนใจจะสอบถาม และเรียนธรรมศึกษาเพื่อสอบวันที่ 26 มิถุนายน เดือนหน้า
จะมีการอบรมและชั้นเรียนธรรมศึกษาวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม เวลา 08.30 น.

สอบธรรมศึกษา นักธรรมตรี และ นักธรรมโท
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.
(กรุณามา ก่อนเวลาสักเล็กน้อย นะคะ)
(ใส่ชุดขาว นะคะ)
พระสงฆ์วัดป่าโคเปนเฮเกน
จะมีการแนะแนว ข้อสอบธรรมทั้ง ธรรมศึกษาตรี และ โท
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

ภาพปี 2558-2560

ผู้เข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวงปี 2561 โดยมีพระเทพเจติยาจารย์ เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง วัดโสมนัสวิหาร กทม. และพระศรีภัททิยบดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วัดชนะสงคราม กทม.