2559ที่อยู่ติดต่อวัดในสหภาพยุโรป2016

ปรับปรุงแก้ไข ปี 2561
วัดในทวีปยุโรปจำนวน 11 ประเทศ มี 35 วัด 14 สำนักสงฆ์/ ที่พักสงฆ์ อยู่ใน 11 ประเทศ มี เดนมาร์ก,สวีเดน,นอร์เวย์,ฟินแลนด์,เยอรมนี,ออสเตลีย, อิตาลี, ฝรั่งเศส, ฮอลแลนด์, อังกฤษ,และประเทศเช็คโก ที่ตั้งสำนักงาน คณะธรรมทูตในสหภาพยุโรปปี 2554-2557 วารต่อ 2557-2560 ส่งข้อความแก้ไขได้ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน ติดต่อ watpacph@gmail.com  แบบฟอร์มพระธรรมทูต พธต.01-02-03-04-05-06 FormBCDE

ที่

วัด/Temple ที่อยู่ /  Adreess เจ้าอวาส-ผู้ดูแล/Abbot

เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์ Web/E-mail/Facebook/Telephone

1

วัดป่าโคเปนเฮเกน Watpa Copenhagen Rytterager 100, 2791 Dragøoer DENMARK
พระครูพิเนตศาสนคุณ

www.watpacph.org
Facebooken.Watpa.Copenhagen.Denmark 
somsakdk58@gmail.com 
Tel: (+45)3294 2522 DENMARK
ก่อตั้งเมื่อ2535/1992 ผูกพัทธสีมาแล้ว

2

วัดสันตินิวาส Wat Santinivas Almvägen 11,136 71 Haninge Sweden
พระครูประกาศพุทธิญาณ

www.watsantinivas.com
Facebooken: Watsantinivas Haninge 
watsantihaninge@hotmail.com
(+46)8776-3309 Fax(+46)8776-3359 SWEDEN
ก่อตั้งเมื่อ2542/1999 ที่ดิน 4,520 ตรม.

3

วัดดอลลาร์น่าวนาราม Wat Dalarnavanaram Ulvshyttan 63,781 96 Börlänge SWEDEN พระครูปลัดเอกพล พลปญฺโญ

www.watdalarna.se
wat_dalarna@hotmail.com 
Tel:(+46)2431-9580 Fax(+46)2431-9580 SWEDEN 
ก่อตั้งเมื่อ 2548 / 2005

4

วัดป่าโกเธนเบอร์ก Wat Pha Gothenburg Skändlavägen 75, 417 46 Göteborg SWEDEN พระครูใบฏีกาพงษ์ศักดิ์ โสวโร

www.buddhasad.se
gothenburg.watpha@gmail.com
http://watphagbg.se/
FaceBook พงษ์ศักดิ์ สัตยคุณ
Tel (+46)3140-9599 SWEDEN 
พื้นที่ดิน 11,200 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ2545/2002

5

วัดพุทธอุทยาน Wat Buddha Udayana förening Lilla Håltetvägen 25, 438 93 Landvetter SWEDEN พระครูสังฆรักษ์บุญช่วง กุสโล

http://www.watbuddhaudayana.se 
https://www.facebook.com/watbuddhaudayanasd
info@watbuddhaudayana.se
Tlf.(+46)31-945505 // +46762356634 SWEDEN
ก่อตั้งเมื่อ2548/ 2005 ORGNR:802462-3004

6

วัดสังฆบารมี Wat Sanghabaramee Tröllenäs 107, 241 92 Eslöv SWEDEN พระครูปลัดธงชัย สุภชโย

www.sanghabaramee.se 
Facebook Wat Sanghabaramee 
watsanghabaramee@gmail..com 
Tel: (+46)413-5452-92 Sweden
พื้นที่ดิน 7,400 ต.ร.ม. ผูกพัทสีมา ก่อตั้งเมื่อ 2549/2006

7

วัดไทยคาสตาด Wat Thai Kralstad Spånga 313 , 65594 Karlstad SWEDEN พระมหาสิทธ์ ภาโภ รักษาการ

FacebookWatThaiKarlstad/
sit2510_@hotmail.com
(46)0728303179 SWEDEN ก่อตั้งเมื่อ 2554/2013

8

วัดธรรมปทีป Wat Dhammpathip Château de Lugny, 243 rue des Marronniers, 77550 Moissy-Cramayel FRANCE พระมหาเกรียไกร ธีรรํสิโก ป.ธ.๙

AITBF@hotmail.com
www.watthaiparis.org
www. facebook.com/thammapathip
(+33)(0)16488-9455 (+33)(0)16488-4390 France Melun 
ก่อตั้ง 2543/2000 ผูกพัทสีมา

9

วัดญาณวัฒนาราม 441,Rue De Lannoy,59100 Roubaix FRANCE พระครูสมุท์คำปุ่น ฐิตปุญฺโญ 

watyan2009@hotmail.fr
FaceBook
(+33)3593-95893 (+33)6 20 75 01 54 
FRANCE 
พื้นที่ดิน 741 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2548/2005

10

วัดป่าอนาลโย Wat Pah Analayo Buddhistischer Verein NRW e.V. Im Boden 13, 51570 Windeck-Langenberg GERMANY พระครูสังฆรักษ์ชัชวาลย์ สุภทฺโท

www.watpah-analayo.org
ming@watpah-analayo.org
FaceBook
(+49)2292-922650 Fax(+49)322-29-346-272 GERMANY 
ก่อตั้งเมื่อ 2536/1993 ผูกพัทสีมา

11

วัดภูริทัตตารม Wat Pah Puritattaram Sandfeld 12,35396 Giessen GERMANY พระครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ

www.watgiessen.com
phrapattiyo@t-online.de
(+49)641-877-3000 Fax(+49)641-301-3103 GERMANY 
ก่อตั้งเมื่อ2542 / 1999

12

วัดพุทธบารมี Wat Buddhabharami TDKV e.V., Wönschenhof 11, 22045 Hamburg GERMANY พระครูคุณสารโสภณ

www.watwbh.com
kunnasarn@hotmail.com
FaceBook.com/wbbha/
(+49)40-66977265 (+49)40-6685-3556 (+49)40-6366-5778
FAX(+49)40-66853556 GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2542/1999

13

วัดธรรมบารมี .Wat Dhammabharami Thailändischer Buddhistischer Tempel e.V. Engelbertstr.1a, 44379 Dortmund GERMANY พระวัลลภ ม่วงเงิน

www.watdo.de
dulsook@hotmail.de
FaceBook: Wat Dhammabharami Dortmund
(49) 0231-9633682, (49) 0231-6969615, (49) 0231-6969614 
GERMANY ที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา
ก่อตั้งเมื่อ 2543/2000FaceBook

14

วัดโพธิธรรม แฟร์งเฟิร์ต Wat Bobhi – Dhamm Buddhistischer Verin e.V. Melchior Str.9, 65929 Frankfurt Höchst, GERMANY พระครูธรรมธรเบญจมินทร์ วรกิจโจ

www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail : watbo_991@hotmail.com
FaceBook.com/wat bodhi-dhamm frankfurt-höchst
(+49)69300-6768-9 Fax(+49)69300-66970 GERMANY 
ทีดิน 261 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2544/2003

15

วัดโพธิธรรม เบอร์ลิน Watpah Bodhidhamm Berlin Breitehornweg 1 A, 14089 Berlin, GERMANY พระสุริยัน จิรวฑฺฒโน

www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail : bmn99999@yahoo.com
FaceBook
(+49)030 2363 8778 , 030-2363-2816 GERMANY 
ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010 

16

วัดพุทธเมตตาบารมี Wat Buddha-Metta-Parami Heidbergstr. 77, 28239 Bremen GERMANY พระมหาชูชาติ ตปสีโล

www.facebook.com/Wat Buddha-Metta-Parami วัดพุทธเมตตาบารมี 
mailto:mahaple@hotmail.com 
Tel (+49) 0421-6855-5614 Germany 
ที่ดิจ 200 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

17

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน Tiger Temple Angel Ploen Germany Wasserwerksweg 28-28a 24222 Schwentinental OT Klausdort GERMANY พระกิติศักดิ์ เหมวณฺโณ

www.tigertemple.org 
tigertemple.angel.28@gmail.com
(+49) 0431-7858-0128 (+49) 152 16969504 Germany ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011

18

วัดธรรมนิวาส Wat Dhammanivas Durenerstr.243, 52249 Eschweiler GERMANY พระสมุทร อคฺควํโส

www.wat-dhammaniwasa.de
dhammaniwasa@t-online.de
(+49)2403-556-5833 GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2542/1999

19

วัดญาณสังวร เวียนนา Yarnsangvorn Vienna A-1050 Wien , Kohlgasse 41 Viena AUSTRIA พระครูปลัดนพพร ฐิตวโร

WWW.WATYARNSANGVORN.COM
https://www.facebook.com/dhammada
dhamma.9saengdham1@yahoo.com
(+43) 1-548-8078 AUSTRIA ก่อตั้งเมื่อ 2543/2000

20

วัดญาณสังวร เวโรน่า Wat Nyanasamอara Verona Contrada Tracchi 1, 37021 Bosco Chiesanuova VR Verona ITALY. พระวรัญญู ธมฺมปทีโป

www.eurasiaworldpeace.com
Facebook : Wat Nyanasamvara Verona Temple วัดญาณสังวร เวโรน่า
veronawat@gmail.com
(+39)045-6780-611  ITALY 
ที่ดิน 4,269 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011 ผูกพัทธสีมา

21

วัดโพธิธรรมทรอนแฮม Søbstadveien 60, 7088 Heimdal Trondheim NORWAY พระมหาเชาวน เขมจาโร

www.watpahbodhidhammtrondheim.no
www.t-b-t.nonestleder@t-b.no
FaceBook
(+47)7284-8415 – (+47)4500-1555 (+47)4623-1000 NORWAY 
พื้นที่ดิน 994 รารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

20

วัดสันตินิวาสนอร์เวย์Wat SantinivasnorwayRyggeveien4371580 RYGGENORWAY พระวิกรานต์ ขนฺติธโร

watmoss2010@yahoo.com
FaceBook
(+47)6926-7836 (+47)6926-7836 NORWAY 
พื้นที่ดิน 4,800 ตารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

23

วัดป่าโพธิธรรมสตาร์วังเง่อ Mostunveien 22, 4050 Sola Stavanger NORWAY พระพยุงศักดิ์ พลวโร

www.bodhidhamm.de
Facebok:Bodhidamm Stavanger Sola
+47-5131-346 NORWAY 
พื้นที่ดิน 966.60 ตารงเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553

24

วัดโพธิธรรม โอเรซุ่นด์ WatBodhi-Dhamm Buddhistforening I Norge Febrandshaugen 6392, Vikebukt Vestnes NORWAY พระวิไล มหาวีโร

watbodhi-dhamm.vikebukt@hotmail.com 
(+47)7170-1058 . 9951-1199 NORWAY 
พื้นที่ดิน 1111 ตารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ2549/2006

25

วัดโพธิธรรม ดรัมเมน นอร์เวย์ Kvernbakken 1 AB, 3427 Gullang NORWAY พระครูธรรมธร เบญจมินทร์ วรกิจโจ รักษาการ 

Facebook: Watpah Bodhidhamm Drammen
Email:watpahbodhidhamm-dhammen@hotmail.com . 
+47 31 02 79 95 Mobil : +47 46 55 32 85 Norway 
พื้นที่ดิน 894 ตารางเมตรก่อตั้งเมื่อ 2556/2013

26

วัดพุทธธรรมฟินแลนด์ Wat Phutta Tham Finland Vanhanunnantie 436 20660 Littoinen, Kaarina (Turku) FINLAND
พระมหาตี๋ ปิยสีโล(ศิริจันดา


FaceBook : WATPHUTTATHAMFINLAND
tee1966@hotmail.com 
Tel(+358) 445-066-288 (+358)443-633-244 Finland ก่อตั้งเมื่อ 2549 /2006

27

Wat Oxford Buddha Vihara The Oxford Buddha Vihara 356-358 Abingdon Road Oxford OX1 4TQ ( for Sat Nav please use this post code: OX1 4TH ) พระดร.คำหมาย ธมฺมสามิ

http://www.oxfordbuddhavihara.org.uk/index.html
Email:oxford_buddhavihara@yahoo.co.uk 
+ 44 (0) 1865 791 591 ENGLAND ก่อตั้งเมื่อ 2546/2003

28

วัดสันติวนาราม Watsantivanaram 108 Deanwood Drive Parkwood Gillingham ME8 9LL ENGLAND พระธีระ ธมฺมธีโร

simonbrown_oak@hotmail.com 
Tel :0044-1634-262283 ENGLAND
ก่อตั้งเมื่อ 2551 / 2008

29

วัดป่าเทสรังสี แฮมเชีย อังกฤษ Sea Cottage, 53 Marine Drive, Barton on Sea, Hampshire, BH25 7DZ, UK

http://www.watpatesarangseeuk.org
https://www.facebook.com/WatpaTesarangseeUK/
watpa2009@googlemail.com 
+4414-2562-9396 ENGLAND ก่อตั้งเมื่อ 2552 / 2009

30

วัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์ Marktstraat 11/12, 9581AA Musslknal NATHERLAND พระครูธรรมรัตกิจสุนทร

kunnasarn@hotmail.com watnl.com
FaceBook
(31) 599637456, (31)599652217 Netherland 
พื้นที่ดิน 3,500 ตารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ2556

31

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาญสัมปันโน Tiger Temple,Czech Republic The Buddhist Theravada Association of the European Regon in Czech Republic Kolodeje nad luznici 70/375 01 Tyn nad Vltavou CZECH REPUBLIC พระวสันต์ ธัญญชาติ

www.tigertemple.org Czech Republic ก่อตั้งเมื่อ 2557

 32

วัดป่าอสิญาโณ Korbacher Str.661 , 34270 Schauenburg(Martinhagen) Kassel GERMANY พระปฏิภาน รตนปญฺโญ

Nipphan31@hotmail.com
49) 1627-742961 Germany ก่อตั้งเมื่อ 2555/2012

 33  

ว์ุัดพุทธนานาชาติ Association Interantionale Des Bouddhistes en France 45 Rue Du Moulin de Saquet 94800 Villejuif FRANCE พระมหาสุริยา ประจวบสุข

http://www.watbuddhananachatparis.org
FaceBook : วัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส

(33)0953-131502,  (33)07692-25954  France 
พื้นที่ดิน 462 ตารงเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010
Email : fixman_02@hotmail.com

 34

วัดป่าสุขใจ Wat Pah Sokjai Förening Centrumvägen 28 , 834 32 Brunflo SWEDEN พระสุนันท์ สุทันโต

E-post: watpahsokjai@gmail.com
www.facebook.com/watpahsokjai
+46 70-6825363 (+46) 063-778829 Sweden ก่อตั้งเมื่อ2554/2012

 35

วัดศรีอินทราอตุลา
Wat Sri Intra Atula
Copthorne Bank,Copthorne,
Crawley RH10 3JD
พระสุรชัย ฐานวโร 

FaceBook: sriintraatula
E-mail: watsriintraatula@gmail.com
Tel: (+44) 13425-23862 
พื้นที่ดิน (4.5 เอเคอร์) (11.385 ไร่)

ที่

สำนักสงฆ์-ที่พักสงฆ์
วัด/Temple ที่อยู่ / Adreess เจ้าอวาส-ผู้ดูแล /Abbot

เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์ Web/E-mail/Facebook/Telephone 

1

ที่พักสงฆ์สันติธรรม WAT Templesantidham Flintvägen  11B, 90740 Umeå SWEDEN พระเรวัติ รตนสีโล

watsantidhamumea@hotmail.com

(+46) 90-8200865 Sweden ก่อตั้งเมื่อ 2552

2

สำนักสงฆ์สมาคมประกาศสัจจะธรรมะ Wat Prakatsatjatam förening Nyforsgatan 11B 5208, 632 25 Eskilstuna SWEDEN พระกิตติศักดิ์ กัลยาโณ

e-mail: thaitemple-eskilstuna@hotmail.com
(+46) 07048-75693 Sweden ก่อตั้งเมื่อ2553
http://thaitempleeskilstuna.multiply.com/

3

ที่พักสงฆ์ประกาศพุทธคุณ Prakatbuddhakon thaiför Tågtvägen 25, 784 40 Borlänge SWEDEN 

www.watsantinivas.org watsantihaninge@hotmail.com
(+46)0243-19888 Sweden ก่อตั้งเมื่อ

4

สำนัสงฆ์ลุดวีก้า สวีเดน Sörviks Grangärdevägen 42, 77192 Ludvika SWEDEN พระจันที สทฺธาธิโก

Email: watludvika@gmail.com
(+46)073 901 9594 SWEDEN ก่อตั้งเมื่อ 2558/2015
FaceBookสำนักสงฆ์ เซอร์วิค ลุดวิคก้า Samnak Song Sörvik, Ludvika

5

ที่พักสงฆ์โพธิธรรม สาขาตูลูส ศฝรั่งเศส Villa les Tilleuls, 1A rue des Mesanges 31700 BEAUZELLE (Toulouse) FRANCE พระกมล อุปหาโส

www.facebook.com/watbodhidhamm.tls/
hinabutra9@hotmail.com
(+33) 9509-19824 France ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

6

สำนักสงฆ์โพธิธรรม โพรวองซ์ 125Chemin de Font Graissan 06250 Mougins FRANCE พระทรงพล อตุโล

www.bodhidhamm.de 
FaceBook : watpahsokjai@gmail.com
Bodhi-DhammProvenee@hotmail.com
(33)0483-158655 Mobil:(33)6461-83853 France
ก่อตั้งเมื่อ 2557/2014

7

วัดพุทธเมตตา
Wat Buddha Metta 7 Church Road, Teversham Cambridge CB1 9AZ ENGLAND พระมหาสุรพล ชยพโล

Facebook Wat BuddhamettaCambridge
Email: cambridgebuddhametta@gmail.com
0044 01223-295319 England ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011

8

สำนักสงฆ์ธรรมวุปเปอร์ทาล Wat-Tham Wuppertal eV. FRIEDRICH-EBERT STR. 154 B , 42117 WUPPERTAL GERMANY พระมหายอดดอย ปัญญาภรโณ

Email:watthamwuppertal@gmail.com
(+49)0202 8702 9076 0151 468738 25 GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011

9

สำนักสงฆ์พุทธสุจิณโณ ศีลคุณ Wat Osnabruck Buddhische Lehren und Meditation e.V. Zum Piepenkerl 21, 49090 Osnabruck GERMANY พระสังวาลย์ สุธีโร

Email: rsuteero@yahoo.com
49(0)5413 4728 545 (49)01521-7929829 Germany
ก่อตั้งเมื่อ 2555/2012
https://www.facebook.com/Wat-Osnabrak 

 10

ที่พักสงฆ์พุทธบารมีโบคุม Hannoverstr.75, 44793 Bochum GERMANY พระครูวรธรรม-พินิต

http://www.facebook.com/WatbuddhabharamiBochum
Email: buddhabharamibochum@gmail.com
(49)15217-034995 GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2556

11

สำนักสงฆ์ธรรมรังษี Dhammarangse Buddhistfrening Ryavaagen 20, 19163 Sollentuna Sweden พระวีรศักดิ์ อธิกโม

mailto:dhammarangse@hotmail.com
(46) 79 015 9251 Sweden ก่อตั้งเมื่อ 2559/2016

12

สำนักสงฆ์พุทธบารมี สตาวังเงอร์ Wat  Buddhaparami Stavanger Forening Revheimsveien 141, 4043 Hafrsfjord,  Norway. พระสิวะ ชยเมโธ(จังจันศรี)

FB:ที่พักสงฆ์พุทธบารมีสตาวังเงอร์ Wat Buddha Parami Stavanger Norway 910
mailto:coobagheng@gmail.comc
(47) 4862-3245; (+47)9347-8428 Norway 
พื้นที่ดิน 227 ตารงเมตร(เช่า)   ก่อตั้งเมื่อ 2559/2016

 13

 สำนักสงฆ์วัดป่าแสงเหนือ นอร์เวย์
Wat Pa Sang Neua Norway
Reheimseien 141, Halsebø,
Sørvik 9419 Harstad Norway.

http://www.Facebook.com/วัดป่าแสงเหนือ นอร์เวย์
watpaskjai.no@gmail.com
(+47)94449-3839 , (+47)9449-3828

 14

  สำนักสงฆ์เมตตาบารมีดอร์ทมุน
พระสุยันโต อภิสุริโย
Wat Mettaparami Dortmund TDKV.e.V
Hüttenbruchweg 98,
44265 Dortmund
Germany

 

www.wbb-ha.com
FB: FaceBook : Watmettaparami Dortmund  
E-Mail : Watmettaparami@hotmail.com
Mobil: +49-0174-169 8067

 
 
วัดในทวีปยุโรปจำนวน 11 ประเทศ มี 35 วัด 14 สำนักสงฆ์/ ที่พักสงฆ์ อยู่ใน 11 ประเทศ มี เดนมาร์ก,สวีเดน,นอร์เวย์,ฟินแลนด์,เยอรมนี,ออสเตลีย, อิตาลี, ฝรั่งเศส, ฮอลแลนด์, อังกฤษ,และประเทศเช็คโก ที่ตั้งสำนักงาน คณะธรรมทูตในสหภาพยุโรปปี 2554-2557 วารต่อ 2557-2560 ส่งข้อความแก้ไขได้ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน ติดต่อ watpacph@gmail.com 
 
 
วัดในทวีปยุโรปจำนวน
11 ประเทศ มี 32 วัด 14 สำนักสงฆ์/ ที่พักสงฆ์
อยู่ใน 11 ประเทศ
มี เดนมาร์ก,สวีเดน,นอร์เวย์,ฟินแลนด์,เยอรมนี,ออสเตลีย,อิตาลี,
ฝรั่งเศส, ฮอลแลนด์, อังกฤษ, และประเทศเช็คโก
ที่ตั้งสำนักงานคณะธรรมทูตในสหภาพยุโรปปี
2554-2557 วารต่อ 2557-2560
ส่งข้อความแก้ไขได้ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน
ติดต่อ watpacph@gmail.com 
แบบฟอร์มพระธรรมทูต

พธต.01-02-03-04-05-06

FormBCDE

ที่

วัด/Temple
ที่อยู่ /
Adreess
เจ้าอวาส-ผู้ดูแล
/

Abbot

เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์

Web/E-mail/Facebook/Telephone

ประเทศ

มายเหตุ/Note

         

1

วัดป่าโคเปนเฮเกน

Watpa Copenhagen
Rytterager 100,
 2791 Dragøoer
DENMARK

พระครูพิเนตศาสนคุณ

www.watpacph.org

Facebooken.Watpa.Copenhagen.Denmark

somsakdk58@gmail.com
Tel: (+45)3294 2522

DENMARK

ก่อตั้งเมื่อ2535/1992
ผูกพัทธสีมาแล้ว

2

วัดสันตินิวาส
Wat Santinivas
Almvägen 11,136 71 Haninge
พระครูประกาศพุทธิญาณ


www.watsantinivas.com

Facebooken:
Watsantinivas Haninge

watsantihaninge@hotmail.com
(+46)8776-3309
Fax(+46)8776-3359

SWEDEN

ก่อตั้งเมื่อ2542/1999
ที่ดิน 4,520 ตรม. 

3

วัดดอลลาร์น่าวนาราม
Wat Dalarnavanaram
Ulvshyttan 63,781 96
Börlänge
SWEDEN
พระครูปลัดเอกพล พลปญฺโญ

www.watdalarna.se
wat_dalarna@hotmail.com
Tel:

(+46)2431-9580
Fax(+46)2431-9580

SWEDEN

ก่อตั้งเมื่อ
2548 / 2005

4

วัดป่าโกเธนเบอร์ก
Wat Pha Gothenburg
Skändlavägen 75,

417 46 Göteborg
SWEDEN
พระพงษ์ศักดิ์ โสวโร

www.buddhasad.se
watphagothenburg@hotmail.com
http://watphagbg.se/
FaceBook

(+46)3140-9599

SWEDEN

ก่อตั้งเมื่อ2545/2002

5

วัดพุทธอุทยาน
Wat Buddha Udayana förening
Lilla Håltetvägen 25,
438 93 Landvetter
SWEDEN
พระครูสังฆรักษ์บุญช่วง กุสโล

http://www.watbuddhaudayana.se
https://www.facebook.com/watbuddhaudayanasd

info@watbuddhaudayana.se
Tlf.(+46)31-945505 // +46762356634

SWEDEN

ก่อตั้งเมื่อ2548/ 2005

ORGNR:802462-3004 

6

วัดสังฆบารมี
Wat Sanghabaramee
Tröllenäs 107, 241 92 Eslöv
SWEDEN
พระครูปลัดธงชัย สุภชโย

www.sanghabaramee.se
Facebook Wat Sanghabaramee
watsanghabaramee@gmail..com
Tel: (+46)413-5452-92

Sweden

ก่อตั้งเมื่อ2549/2006

7

วัดไทยคาสตาด
Wat Thai Kralstad
Spånga 313 , 65594 Karlstad
SWEDEN
พระมหาสิทธ์ ภาโภ รักษาการ

FacebookWatThaiKarlstad/
sit2510_@hotmail.com
(46)0728303179

SWEDEN

ก่อตั้งเมื่อ2554/2013

8

วัดธรรมปทีป
Wat Dhammpathip
Château de
Lugny,
243 rue des Marronniers,
77550 Moissy-Cramayel
FRANCE
พระมหาเกรียไกร ธีรรํสิโก ป.ธ.๙

AITBF@hotmail.com
www.watthaiparis.org
www.facebook.com/thammapathip
(+33)(0)16488-9455
(+33)(0)16488-4390

France

Melun 

ก่อตั้ง 2543/2000

ผูกพัทสีมา

9

วัดญาณวัฒนาราม
441,Rue De Lannoy,59100 Roubaix
FRANCE
พระครูสมุท์คำปุ่น ฐิตปุญฺโญ

 

www.watthairoubaix.fr/
watyan2009@hotmail.fr
FaceBook
(+33)3209-90588
(+33)9519-76239
Fax(+33)3204-58303 

FRANCE

ก่อตั้งเมื่อ2548/2005

10

วัดป่าอนาลโย
Wat Pah Analayo
Buddhistischer Verein NRW e.V.
Im Boden 13,
51570 Windeck-Langenberg
GERMANY
พระครูสังฆรักษ์ชัชวาลย์ สุภทฺโท

www.watpah-analayo.org
ming@watpah-analayo.org
FaceBook
(+49)2292-922650
Fax(+49)322-29-346-272

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ2536/1993

ผูกพัทสีมา

11

วัดภูริทัตตารม
Wat Pah Puritattaram
Sandfeld 12,35396 Giessen
GERMANY
พระครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ

www.watgiessen.com
phrapattiyo@t-online.de
(+49)641-877-3000
Fax(+49)641-301-3103

 GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ2542
/ 1999

12

วัดพุทธบารมี
Wat Buddhabharami TDKV e.V.,
Wönschenhof 11, 22045 Hamburg
GERMANY
พระครูคุณสารโสภณ

www.watwbh.com
kunnasarn@hotmail.com
FaceBook 
.(+49)40-66977265
(+49)40-63665778
FAX(+49)40-66853556

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ2542/1999

13

วัดธรรมบารมี
.Wat Dhammabharami Thailändischer
Buddhistischer Tempel e.V.
Engelbertstr.1a, 44379 Dortmund
GERMANY
รักษาการ พระวัลลภ ม่วงเงิน

www.watdo.de 
dulsook@hotmail.de
FaceBook 
 (49) 0231-9633682,
(49) 0231-6969615,
(49) 0231-6969614

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ2543/2000

14

วัดโพธิธรรม แฟร์งเฟริต
Wat Dobhi – Dhamm
Buddhistischer Verin e.V.
Melchior Str.9
,
65929 Frankfurt Höchst,
GERMANY
พระครูธรรมธรเบญจมินทร์ วรกิจโจ

www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail : bmn99999@yahoo.com
FaceBook
(+49)69300-6768-9
Fax(+49)69300-66970

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ

2544/2003

15

วัดโพธิธรรม เบอร์ลิน
Watpah Bodhidhamm Berlin
Breitehornweg 1 A, 14089 Berlin,
GERMANY
พระสุริยัน จิรวฑฺฒโน

 www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail : bmn99999@yahoo.com
FaceBook 
(+49)030 2363 8778 ,
030-2363-2816

 

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ

2553/2010

16

วัดพุทธเมตตาบารมี
Wat Buddha-Metta-Parami
Heidbergstr. 77, 28239 Bremen
GERMANY
พระมหาชูชาติ ตปสีโล

www.facebook.com/wbm53
mailto:watbremen@hotmail.com
Tel (+49) 0421-6855-5614

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ

2553/2010

17

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
Tiger Temple Angel Ploen Germany
Wasserwerksweg 28-28a
24222 Schwentinental
OT Klausdort
GERMANY
พระกิติศักดิ์ เหมวณฺโณ

www.tigertemple.org
tigertemple.angel.28@gmail.com

(+49) 0431-7858-0128
(+49) 152 16969504

GERMANY

 ก่อตั้งเมื่อ

2554/2011

18

วัดธรรมนิวาส
Wat Dhammanivas
Durenerstr.243, 52249 Eschweiler
GERMANY
พระสมุทร อคฺควํโส

www.wat-dhammaniwasa.de
dhammaniwasa@t-online.de
(+49)2403-556-5833

 GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ

2542/1999

19

วัดญาณสังวร เวียนนา
Yarnsangvorn
Vienna

A-1050 Wien , Kohlgasse 41 Viena
AUSTRIA
พระครูปลัดนพพร ฐิตวโร

WWW.WATYARNSANGVORN.COM
https://www.facebook.com/dhammada.dhamma.9

saengdham1@yahoo.com
.(+43) 1-548-8078

AUSTRIA

ก่อตั้งเมื่อ

2543/2000

20

วัดญาณสังวร เวโรน่า
Wat Nyanasamwara Verona
Contrada Tracchi 1,
37021 Bosco Chiesanuova VR
Verona ITALY.
พระวรัญญู ธมฺมปทีโป

www.eurasiaworldpeace.com
veronawat@gmail.com
.(+39)045-6780-611

ITALY

ก่อตั้งเมื่อ2554/2011

ผูกพัทธสีมา

21

วัดโพธิธรรมทรอนแฮม
Søbstadveien 60, 7088
Heimdal Trondheim NORWAY
พระครูธรรมธร เบญจมินทร์ วรกิจโจ รักษาการ

www.watpahbodhidhammtrondheim.no
www.t-b-t.no

nestleder@t-b.no
FaceBook 
.(+47)7284-8415
 (+47)4500-1555
(+47)4623-1000

, NORWAY

ก่อตั้งเมื่อ

2553/2010

2

วัดสันตินิวาสนอร์เวย์Wat SantinivasnorwayRyggeveien4371580 RYGGENORWAY
พระวิกรานต์ ขนฺติธโร

watmoss2010@yahoo.com
FaceBook
(+47)6926-7836
(+47)6926-7836

NORWAY

ก่อตั้งเมื่อ

2553/2010

23

วัดป่าโพธิธรรมสตาร์วังเง่อ
Mostunveien 22, 4050 Sola
Stavanger
NORWAY
พระพยุงศักดิ์ พลวโร

www.bodhidhamm.de
Facebok:Bodhidamm Stavanger Sola
+47-5131-346

NORWAY

 ก่อตั้งเมื่อ

2553

24

วัดโพธิธรรม วิกเคบุค
WatBodhi-Dhamm Buddhistforening  I    Norge
Febrandshaugen 6392, Vikebukt  Vestnes
NORWAY
พระวิไล
มหาวีโร 

watbodhi-dhamm.vikebukt@hotmail.com
(+47)7170-1058  . 9951-1199

NORWAY

ก่อตั้งเมื่อ2549/2006

25

วัดโพธิธรรม ดรัมเมน นอร์เวย์
Kvernbakken 1 AB,
3427 Gullang
NORWAY
พระครูธรรมธร เบญจมินทร์ วรกิจโจ รักษาการ

 

Facebook: Watpah Bodhidhamm Drammen Email:watpahbodhidhamm-dhammen@hotmail.com
.+47 31 02 79 95
Mobil : +47 46 55 32 85

Norway

ก่อตั้งเมื่อ

2556/2013

26

วัดพุทธธรรมฟินแลนด์
Wat Phutta Tham Finland
Vanhanunnantie 436
20660 Littoinen, Kaarina (Turku)
FINLAND
พระมหาตี๋  ปิยสีโล(ศิริจันดา)

https://www.facebook.com/WATPHUTTATHAMFINLAND-181285105260737/  
tee1966@hotmail.com
Tel(+358) 445-066-288
(+358)443-633-244

Finland

ก่อตั้งเมื่อ

2549 /2006

27

Wat Oxford Buddha Vihara

The Oxford Buddha Vihara
356-358 Abingdon
Road     Oxford

OX1 4TQ ( for Sat Nav please use
this post code:  OX1 4TH )

พระดร.คำหมาย ธมฺมสามิ

http://www.oxfordbuddhavihara.org.uk/index.html

Email:oxford_buddhavihara@yahoo.co.uk

+ 44 (0) 1865 791 591

ENGLAND

ก่อตั้งเมื่อ
2546/2003

28

วัดสันติวนาราม
Watsantivanaram
108 Deanwood Drive Parkwood
Gillingham ME8 9LL
ENGLAND
 
 พระธีระ ธมฺมธีโร

simonbrown_oak@hotmail.com

Tel :0044-1634-262283

ENGLAND

ก่อตั้งเมื่อ

2551 / 2008

29

วัดป่าเทสรังสี แฮมเชีย อังกฤษ
Sea Cottage, 53 Marine Drive,
Barton on Sea, Hampshire,
BH25 7DZ, UK

http://www.watpatesarangsee-uk.org
https://www.facebook.com/WatpaTesarangseeUK/
watpa2009@googlemail.com

+4414-2562-9396

ENGLAND

ก่อตั้งเมื่อ
2552 / 2009

30

วัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์
Marktstraat 11/12,
9581AA Musslknal
NATHERLAND
พระครูธรรมรัตกิจสุนทร

kunnasarn@hotmail.com
watnl.com
FaceBook
 (31) 599637456,
(31)599652217

Netherland

ก่อตั้งเมื่อ

2556

31

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาญสัมปันโน
Tiger Temple,Czech Republic
The Buddhist Theravada Association of the European Regon in Czech Republic
Kolodeje nad luznici 70/375 01
Tyn nad Vltavou
CZECH REPUBLIC
พระวสันต์ ธัญญชาติ

www.tigertemple.org

Czech Republic

 ก่อตั้งเมื่อ

2557

   ดป่าอสิญาโณ
Korbacher Str.661 ,
34270 Schauenburg(Martinhagen) Kassel
GERMANY
พระปฏิภาน รตนปญฺโญ
 Nipphan31@hotmail.com

(49) 1627-742961
 Germany

ก่อตั้งเมื่อ

2555/2012

 

 32

 วั

         
         

ที่

วัด/Temple
ที่อยู่ / Adreess
เจ้าอวาส-ผู้ดูแล
/
Abbot

เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์
Web/E-mail/Facebook/Telephone

 

ประเทศ

หมายเหตุ/Note

1

ที่พักสงฆ์สันติธรรม
WAT Templesantidham
 Flintvägen  11B, 90740
Umeå 
SWEDEN
 
พระเรวัติ รตนสีโล   

watsantidhamumea@hotmail.com
watsantihaninge@hotmail.com
(+46) 90-8200865    

Sweden

ก่อตั้งเมื่อ

2552

2

สำนักสงฆ์สมาคมประกาศสัจจะธรรมะ
Wat Prakatsatjatam förening
Nyforsgatan 11B 5208,
632 25 Eskilstuna
SWEDEN
พระกิตติศักดิ์ กัลยาโณ

http://thaitempleeskilstuna.multiply.com/

e-mail: thaitemple-eskilstuna@hotmail.com
(+46) 07048-75693

Sweden

ก่อตั้งเมื่อ2553

3

ที่พักสงฆ์ประกาศพุทธคุณ
Prakatbuddhakon
thaiför
Tågtvägen 25, 784 40 Borlänge
SWEDEN

 

www.watsantinivas.org
watsantihaninge@hotmail.com
.(+46)0243-19888

Sweden

ก่อตั้งเมื่อ

4

สำนักสงฆ์ป่าสุขใจ
Wat Pah Sokjai Förening
Centrumvägen 28 , 834 32 Brunflo
SWEDEN
พระสุนันท์ สุทันโต

E-post: watpahsokjai@gmail.com


www.facebook.com/watpahsokjai

+46 70-6825363
(+46) 063-778829

Sweden

ก่อตั้งเมื่อ2554/2012

5

สำนัสงฆ์ลุดวีก้า สวีเดน
Sörviks Grangärdevägen 42, 77192
Ludvika
SWEDEN
พระจันที สทฺธาธิโก

FaceBookสำนักสงฆ์ เซอร์วิค ลุดวิคก้า Samnak Song Sörvik, Ludvika
Email: watludvika@gmail.com
(+46)073 901 9594

SWEDEN

ก่อตั้งเมื่อ

2558/2015

6

ที่พักสงฆ์โพธิธรรม สาขาตูลูส ศฝรั่งเศส
Villa  les Tilleuls, 1A rue des Mesanges 31700  BEAUZELLE
(Toulouse)
FRANCE
พระมหาเทวา เขมจิตฺโต

shinabutra9@hotmail.com
 (+33) 9509-19824

France

ก่อตั้งเมื่อ

2553/2010

7

สำนักสงฆ์พุทธนานาชาติ
Association Interantionale Des Bouddhistes en France
45 Rue Du Moulin de Saquet
94800 Villejuif
FRANCE
พระมหาสุริยา ประจวบสุข(รก.)

http://www.watbuddhananachatparis.org
 https://www.facebook.com/people/วัดพุทธนานาชาติ-กรุงปารีส/100012171884472
fixman_02@hotmail.com
(33)0953-3150 
(33)068891-6534

France

ก่อตั้งเมื่อ

2553/2010

8

สำนักสงฆ์โพธิธรรม โพรวองซ์
 125Chemin de Font Graissan

06250 Mougins
FRANCE
พระมหาเชาวน เขมจาโร

www.bodhidhamm.de
 https://www.facebook.com/CadTangSmakhmWadPaPhothiThrrmphorWxngs/

Bodhi-DhammProvenee@hotmail.com
(33)0483-158655
Mobil:(33)6461-83853 

France

 ก่อตั้งเมื่อ

2557/2014

9

วัดพุทธเมตตา

Wat Buddha Metta
7 Church Road, Teversham
Cambridge CB1 9AZ
ENGLAND
พระมหาสุรพล ชยพโล

Facebook Wat BuddhamettaCambridge

Email: cambridgebuddhametta@gmail.com
0044 01223-295319  

ENGLAND

ก่อตั้งเมื่อ

2554/2011

10

สำนักสงฆ์ธรรมวุปเปอร์ทาล
Wat-Tham Wuppertal eV.
FRIEDRICH-EBERT STR. 154 B , 42117  WUPPERTAL 
GERMANY
พระมหายอดดอย ปัญญาภรโณ

Email:watthamwuppertal@gmail.com
:(+49)0202 8702 9076
0151 468738 25

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ

2554/2011

11

สำนักสงฆ์พุทธสุจิณโณ ศีลคุณ
Wat Osnabruck Buddhische Lehren und Meditation e.V. Zum
Piepenkerl 21, 
49090 Osnabruck
GERMANY

พระสังวาลย์ สุธีโร

 49(0)5413 4728 545 

 (49)01521-7929829

Germany

ก่อตั้งเมื่อ

2555/2012

 12

 ที่พักสงฆ์พุทธบารมีโบคุม
Hannoverstr.75, 44793 Bochum
GERMANY
พระครูวรธรรม-พินิต

 http://www.facebook.com/WatbuddhabharamiBochum
Email: buddhabharamibochum@gmail.com
(49)15217-034995

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ

2556

13

สำนักสงฆ์ธรรมรังษี 
Dhammarangse Buddhistfrening
Ryavaagen 20, 19163 Sollentuna
Sweden 
พระวีรศักดิ์ อธิกโม

mailto:dhammarangse@hotmail.com

(46) 79 015 9251 

Sweden

ก่อตั้งเมื่อ
2559/2016
14

 สำนักสงฆ์พุทธบารมี สตาวังเงอร์
The monastic property Buddhaparami Stavanger
Tanangervegen 582,
4055 Sola Norway.
พระครูสมุห์ยงยุทธ อรุโณ 

mailto:watbuddhaparami@outlook.co.th 

(47) 4075 1380

 Sweden  ก่อตั้งเมื่อ
2559/2016

Org.nr. 997 250 362

แบบฟอร์มพระธรรมทูต

พธต.01-02-03-04-05-06


FormBCDE