กำหนดการ
บำเพ็ญกุศลฉลอง ๒๕ ปี การก่อตั้งวัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ประธานในพิธีสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานในพิธี
พร้อมคณะพระเถรานุเถระ พระธรรมทูตใน ๔ ทวีป
ประมาณ ๖๕ รูป


วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐/

ภาคเช้า บำเพ็ญกุศลฉลองครบ ๒๕ ปี วัดป่าโคเปนเฮเกน
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเถระเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันท์ภัตตาหารเพล
ภาคบ่าย บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
เวลา ๑๓.๓๙ น คณะสงฆ์ นำโดยสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต
พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์(อนัตตลักขณสูตร) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปวงวิญญาณในสากลโลก
สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กล่าวสัมโมทยนีคาถา
รับพร
เสร็จพิธี
วัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก