Tag: วันวิสาขะบูชา

  • วิสาขบูชา

    วิสาขบูชา

    วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 พฤษภาคม นี้ ร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา และบวชเนกขัมมะในวันวิสาขบูชา ทำบุญใส่บาตรปี 2559 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันlศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์ 10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร 13.00 น. เทศน์วันวิสาขบูชา อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2559 10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์ 10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร 13.00 เทศน์ วันวิสาขบูชา – พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้มาร่วมงาน เป็นอันเสร็จพิธี […]