ทำบุญวันมาฆะบูชา 20-21 กุมภาพันธ์ 2559

วันมาฆะบูชา ปฏิบัติธรรม เป็นพุทธบูชา
เวียนเทียน และทำบุญข้าวจี่

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์

10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร

13.00 น. เทศน์ทำบุญข้าวจี่

อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2559

10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์

10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร

13.00 เทศน์ ทำบุญข้าวจี่

– พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้มาร่วมงาน

เป็นอันเสร็จพิธี

 

วันมาฆะบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ทางวัดจัดงานบวชเนขัมมะ ระหว่างวันที่ 19 ถึง21 มีนาคม 2559 ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมะ และเวียนเทียน วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2559 เชิญชวนมาร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมวันสุดสัปดาห์ ส่งท้ายฤดูหนาวจากไปปีนี้ที่พระพุทธศาสนาได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ผ่านมายาวนาน 26ศตวรรษ พุทธชยันตี  ให้มีชีวิตจิตใจที่อบอุ่นที่ฤดูหนาวกำลังจะผ่านไป เพื่อการดำเนินชีวิต ให้เกิดสันติสุขตลอดไป มีกำลังกายที่แข็งแรง และ จิตใจที่สุขสบายโดยทั่วกัน

ความหมายวันมาฆะบูชา

 

วันมาฆะบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ปีนี้ทำบุญข้าวจี่ระลึกถึงประเพณีไทยวันเสาร์ที่ 20 และ วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ก่อนจะหมดฤดูหนาวปีนี้