หลวงพ่อจรัญมรณะภาพ25ม.ค2529

LoungPorJarun
ปฏิบัติบูชา

พระผู้ปฏิบัติดี…ปฏิบัติชอบ…เริ่มทยอยจาก
เมื่อมีพบ…ย่อมมีพราก…ตามวิถี
เหลือแต่บุญ…บาปกรรม…คุณความดี…