บูรณะฐานพระปางลีลา (ในสนามหญ้า)

ถวายปัจจัยบูรณะฐานพระปางลีลา (ในสนามหญ้า)
พระจุลพงษ์ กนฺตวีโร (กิตติเจริญสินชัย)
จำนวนเงิน     2,000 เดนมาร์ก
100 เหรียญสหรัฐ
3,000 บาท

และขออนุโมทนากับโยมที่มาร่วมกันทำงานครั้งนี้ด้วย
ถวายปัจจัยทอดกฐินพระราชทาน 2561 
จำนวนเงิน     1,900 เดนมาร์ก

อุทิศให้แต่ญาติโยมที่ทำบุญมา