ส.ค.ส2561
ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม และเจริญพระพุทธมนต์
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ตักบาตรปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2561
สวดมนต์เพื่อฝึกจิตใจเป็นพุทธบูชา มงคลกับชีวิตตนเอง
ระหว่างวันหยุดให้เป็นสิริมงคล ส่งความสุข ให้กับตนเองและ
ครอบครัว ตลอดจนหมู่มิตร สหายเพื่อร่วมทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย

WatpaNewYear2561

Image 1 of 12