โยมมารดาพระมหาเมธาวี(พระทัก)


คณะสงฆ์วัดป่าโคเปนเฮเกน และญาตโยมชาวไทยในเดนมาร์ก-สวีเดนและเยอรมนี
ขอเชิญชวน ญาติธรรมทุกท่าน ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศล
แด่คุณแม่กุน ฉัตรวิไล (โยมแม่พระทัก)
สวดพระอภิธรรม เริ่มเวลา 19:30 น. ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561
(ทางวัดมีการสวดอภิธรรมเป็นเวลา 3 คืน)
ปัจจุบันพระมหาเมธาวี(พระทัก) อยู่ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดธรรมบารมี เยอรมนี