ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระพุทธรูปวัดญาณสังวร เวโรน่า

เททองหล่อพระประธานวัดญาณสังวร เวโรน่า อิตาลี

กำหนดวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2554

อ่านรายละเอียดได้ที่นี้