สงกรานต์

สงกรานต์ ปีนี้ทางวัดป่าโคเปนเฮเกน จะมีการสงส์น้ำพระพุทธรูป , พระสงฆ์, และทำบุญอุทิศส่วนกุศลร่วมญาติ