วัดวิสาขะในอิตาลี

ผ้าป่าสร้างวัดไทยในอิตาลี

เพื่อเป็นการเผยแผ่งานด้านพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป
ขอเรียนเชิญทอดผ้าป่าร่วมสร้างวัดไทยในเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี
( Verona, Italy )ในเดือนพฤษภาคม 2553 โดยท่านสามารถ บริจาคได้ที่วัดป่าโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก

กำหนดการ

 

หมายเหตุ ภาษาอิตาลีมีอักษรแค่ 21 ตัวไม่มีอักษร j,k,w,x,y
Wat Verona ใช้คำว่าวัดเวโรน่า
Veronawat Italy