ธรรมศึกษาชั้นตรี สอบวันที่ 28 มิถุนายนนี้

สอบธรรมศึกษาชั้นตรีวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้
ผู้ลงชื่อเรียน-สอบอย่าพลาด
book-nakdham

เชิญชวนผู้สนใจเรียนพุทธศาสนา ทุกวันเสาร์ ระหว่างช่วงเข้าพรรษา
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม ถึง 23 ตุลาคม นี้
ผู้ที่สมัครสอบไว้แล้วให้มารับหนังสือคู่มือได้ที่วัดฯ

เปิดเรียนพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ) ทุกวันเสาร์ เวลา 12.45 น.