ผ้าป่าซ่อมห้องน้ำคณะคุณชม้อย

ผ้าป่าซ่อมห้องน้ำวัดป่าโคเปนเฮเกน โดยคณะคุณชม้อย ทอดวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคมนี้

เรียนเชิญมาร่วมบุญกุศลกัน

และงานแต่งงานลูกชาย เบ็น และ อุ วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคมนี้เรียนเชิญไปร่วมงาน

ภาพคุณชม้อย-คุณอารี-คุณชาติ มาร่วมทอดผ้าป่าซ่อมห้องน้ำ

และสวมมงคลให้บุตรทั้ง 2 ลัดดาวัลย์ วงษ์อ่อง และ เบ็น ไรเด็ล