สุขภาพโดยพยาบาลเดนมาร์ก

วันอาทิตย์นี้
พยาบาลชาวเดนมาร์ก จะมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพ พร้อมทั้งคุณนิรชา มาเป็นล่าม และให้ความรู้เรื่องกฏหมาย ปัญหาครอบครัว การอยู่ในประเทศเดนมาร์ก วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553 เวลา 12.45 น. เรียนเชิญท่านผู้สนใจมาฟังเพิ่มความรู้ให้กับตนเอง
รายละเอียดวันงาน
On October 10th , there will be a meeting at the temple’s facilities concerning health and prevention.
The meeting will be conducted by a Danish nurse who specializes in those areas. The nurse will do a presentation on health and prevention and afterwards there will be room for questions. Niracha Andersen will do the interpretation from Danish into Thai.
After the first presentation, Niracha Andersen will speek about the rights and duties of foreigners living in Denmark. Afterwards there will be room for questions again.
An invitation containing the program for the meeting will be advertised at the board in the hallway within a few weeks.
All are welcome!