ชื่อผู้ร่วมสร้างวัดวิสาขะเวโรน่า

ร่วมบริจาคงานผูกพัทธสีมาวัดญาณสังวร-เวโรน่า-อิตาลี 1 มิถุนายน 2557

 

 

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคจำนวนเงิน 300,000 บาท (ประมาณ 7,000 ยูโร) เพื่อจะเป็นเจ้าภาพติดชื่อไว้ที่ห้องพัก ของการสร้างวัดวิสาขะ เวโรน่าประเทศอิตาลี เพื่อเป็นการน้อมเกล้าถวายในปีเฉลิมฉลองครบรอบพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดชปี 2554 นี้ ปีมหามงคล 7 รอบ 84 พรรษา จะทำพิธีเปิดวัดเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างกุศลครั้งนี้

เจ้าภาพห้องที่
1.วลีรัตน์  และดวงตา ลีเลิศพงศ์ ประเทศไทย THAILAND
2.รัชนี วาลล์ ประเทศไทย THAILNAD
3.พระปลัดประสงค์ ปริปุณโร และ วัดป่าโคเปน เดนมาร์ก DENMARK
4.คุณสัจจมนต์ ธัญญศิริ คนไทย San Francisco U.S.A
5.คนไทยซูริค คุณเพชรสิงห์ โสมนัส ZURICK SWISSERLAND
6.คุณพนิดา มิตรปวงชน หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย THAILAND
7.สมพร จิตอาสากิจ Trento วีโรน่า ITALY
8.นิศากร อายุคง-ครอบครัว และเพื่อน ๆ  เวโรน่า ITALY
9.คนไทยมิลาน คุณกนกพรรณ พงศ์กัลยา ITALY
10.น้อย จำปาจันทร์ เวโรน่า อิตาลี ITALY
11.รุ่งฟ้า ทองกระจ่าง และคุณสมคิด หนองใหญ่ ประเทศไทย THAILAND
12. คุณทรงกลด พยัคฆาธรรม ประเทศไทย THAILAND
13.วัดสังฆบารมี สวีเดน SWEDEN
14.คุณผาณี บำเพ็ญสุข และ คุณรวิวรรณ สุดประเสริฐ เวโรน่า อิตาลี ITALY
15.ชาวไทย – ชาวเดนมาร์ก และ วัดป่าโคเปนเฮเกน DENMARK

ที่จะยืนยันอีกระยะหนึ่ง กำลังตัดสินใจ


16.คุณนิตตยา พรหมณ์เอม อิตาลี

คนไทยมีความสุข ยิ้มสยามด้วยความสุข เป็นตัวแทนของคนไทย จะเป็นเจ้าภาพเพิ่มสำหรับห้องที่มีเหลืออยู่­ได้
ติดต่อ วัดป่าโคเปนเฮเกน และ วัดพระธาตุผาแก้ว
หรือ วัดวิสาขะ เวโรน่า อิตาลี

ถ้ามีการแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าภาพทั้งที่ประกาศไว้ หรือ เพิ่มเติม ขอแจ้งให้ทราบด้วยที่วัดป่าโคเปนเฮเกน

ติดต่อได้ที่นี้อีเมล์นี้ watpadk@gmail.com หรือเบอร์โทรศัพท์ (+45) 32 94 25 22